பக்கம்:இராமநாதபுரம் மாவட்டம் வரலாற்று குறிப்புகள்.pdf/103

விக்கிமூலம் இல் இருந்து
Jump to navigation Jump to search
இந்த பக்கம் மெய்ப்பு பார்க்கப்படவில்லை


96. பம்பையன். சி காரையூர் 3வருடம் 3 மாதம் பழனியப்பன் பூலாங்குறிச்சி 2.வருடம் பெரியணன்தேவர். சி பூலாங்குறிக்சி 2.வருடம் 6 மாதம் 6நாள் பெரியய்யா பூலாங்குறிச்சி 2.வருடம் கருப்பையாபிள்ளை ரா பூலாங்குறிச்சி 2.வருடம் 9 மாதம் ராமசாமிபிள்ளை. பி கண்டவராயன்பட்டி 1வருடம் பூச்சி. பெ காரையூர் 2.வருடம் -- 7 மாதம் ராமச்சந்திரன்சேர்வை. அரு பெரியகாரை 6மாதம் ■ 15 நாள் சாலைஎன்றமுத்துஅம்பலம் தெக்கூர் 9 மாதம் சாத்தனம்பலம். சி காரையூர் 3வருடம் 6 மாதம் செம்மான் பூலாங்குறிச்சி 2.வருடம் சேர்வாரன் பூலான்குறிச்சி 2.வருடம் சோலையப்பன் பூலான்குறிச்சி 2.வருடம் சோலைஎன்றமுத்தையன் அம்பலம் தெக்கூர் 1வருடம் சுப்பையா. பி பூலான்குறிச்சி சுப்பிரமணிய ஐயர், கு நெற்குப்பை 8 மாதம் அழகுத்தேவர். கோ பூலான்குறிச்சி 2வருடம் செல்லையாத்தேவர். ம கூத்தகுடி 3மாதம் 15நாள் குழந்தைவேலுத்தேவர் பூலான்குறிச்சி 2.வருடம் குமாரப்பத்தேவர். ஆர் எம் பூலான்குறிச்சி 3வருடம் 6மாதம் மதுரத்தேவர். பூலான்குடி பழனியப்பதேவர் பூலான்குறிச்சி 2வருடம்4மாதம் 14 நாள் 2வருடம் 6 மாதம்