பக்கம்:இராமநாதபுரம் மாவட்டம் வரலாற்று குறிப்புகள்.pdf/123

விக்கிமூலம் இல் இருந்து
Jump to navigation Jump to search
இந்த பக்கம் மெய்ப்பு பார்க்கப்படவில்லை


T 16 கோபாலசாமிநாயுடு. ஆர் ஆலமரத்துப்பட்டி 4 மாதம் கோபாலசாமிநாயக் கர். நா நாரணபுரம் 3 மாதங்கள் குருசாமிசெட்டியார் . க ராஜபாளையம் 6 மாதம் சீனிவாச அய்யர் ராஜபாளையம் 2 ஆண்டுகள் பழனியாண்டிக் கரையாளர். அ சேத்துார் 16 மாதங்கள் கருப்பையா. எம் . கே செட்டியார்பட்டி 3 மாத ம் கருப்பையாக்கே என லஷ்மிபுரம் 9 மாதங்கள் இருஷ்ணசாமிராஜா ராஜபாளையம் - — m லெவுமணன். வி ராஜபாளையம் 2 ஆண்டுகள் 3 மாதம் முத்தானந்தத்தேவர், பெ. சேத்து ர் = ராமசாமிநாயுடு ராஜபாளையம் – . ராமசாமிநாயுடு. நா. ராஜபாளையம் 3 மாதம் அன்னப்பராஜா. எம். எஸ் ராஜபாளையம் 6 மாதம் திருப்பதிராஜா. கே. டி. ராஜபாளையம் - * * * * . . . . . . . . ... - - o- 3 மாதம் 21 நாள் ராமகிருஷ்ண ராஜா ராஜபாளைய b — ராமசாமிராஜா. ஆர் ராஜ பாளேயம் 3 மாதம் ராமசாமிராஜா வி. ஏ. ராஜபாளையம் 4 மாதம் சஞ்சீவிராஜா. ஏ. ராஜபாளையம் 6 மாதம் சஞ்சீவிராஜா. ஆர் ராஜபாளையம் 1 மாதம் சிங்கராஜா. ஏ.எல் ராஜ பாளையம் 6 மாதம் சுப்பராஜா. கே.ஆர் ராஜபாளையம் 1வருடம் 6 மாதம் சுப்பராஜா. கோ ராஜபாளையம் 5 மாதம் சுப்பராஜா. கே.ஆர். ராஜபாளையம் 1வருடம் 6மாதம் சுப்பராஜா. ஜி ராஜப்ாளையம் 3 மாதம் சுப்பையா நாடார். நா. ராஜபாளையம் 1வருடம்2 மாதம் சுந்தரம். மெ ராஜபாளையம் 6 மாதம் 12நாள் சுந்தரம்ஜயங்கார். பி.எஸ் ராஜபாளையம் 2மாதம் குருசாமித்தேவர். த ராஜபாளையம் 3மாதம். வசந்தராஜா. ச ராஜபாளையம் 10 மாதம், வசந்தராஜா ராஜபாளையம் 1வருடம் வேலாயுதராஜா ராஜபாளையம் 1வருடம் 6மாதம் s