பக்கம்:இராமநாதபுரம் மாவட்டம் வரலாற்று குறிப்புகள்.pdf/92

விக்கிமூலம் இல் இருந்து
Jump to navigation Jump to search
இந்த பக்கம் மெய்ப்பு பார்க்கப்படவில்லை


85 சின்னத்துரைதேவர் பொ. விளங்காட்டுர் 7 வருடம் சின்னச்சாமிதேவர் வை. அரசூர் 11வருடம் கின்னசாமிதேவர் வீ. அரசூர் 2.வருடம் சின்னையாதேவர் விளங்காட்டுர் 11 வருடம் கடலைக்காரமுத்துத்தேவர் சி. திருவாடானை 7வருடம் காளிமுத்துதேவர் மா. கற்களத்துார் 1வட்டம் 6 மாதம் கண்ணப்பதேவர் சொ. இரவியமங்கலம் 8மாதம் கார்மேகத்தேவர் வள்ளியூர் கருமுத்துதேவர் சி. திருவாடானை 3வருடம் :- * * * --, -- 22 நாட்கள் இருப்பையாே தவர் ரா. திருவாட்ானை 7வருளத் கருப்பையாதேவர் மீ. முப்பையூர் , 7வருடம் கருப்பையாதேவர் மு. முப்பையூர் 10 மாதம் கருப்பையாதேவர் ւց 軒 பழுவன்காடு 1 வருடம் கருப்பையாதேவர் ஆர். பொன்பத்தி 7வருடம் காத்தமுத்துத்தேவர் இரவியமங்கலம் 8மாதம் காயாம்புத்தேவர். கரு பழுவன்காடு 7ஆண்டு குப்புத்தேவர். கரு காவது குடி 11ஆண்டு மார்க்கண்டத்தேவர். கு திருவாடானே முனியாண்டித்தேவர் காய்க்காய்சியேந்தல் 3ஆண்டு முனியாண்டித்தேவர். மு திருவாடானை 6 மாதம் முனியாண்டித்தேவர். மா. கீழக்கோட்டை 1ஆண்டு முனியாண்டித்தேவர். முனி அண்டகுடி 6 மாதம் முனியாண்டித்தேவர். ப விளங்காட்டுர் 7ஆண்டு முனியாண்டித்தேவர். வீ காய்க்காய்ச்சியேந்தல்

  • - 1ஆண்டு 6 மாதம் முனியப்பத்தேவர் வன்னியூர் சுட்டுக்கொல்லப்பட்டார் முத்தையாத்தேவர் விளங்காட்டுர் .7ஆண்டு αρ த்துத்தேவர் திருவாடானை 3ஆண்டு