பக்கம்:இராவண காவியம்.pdf/220

விக்கிமூலம் இல் இருந்து
Jump to navigation Jump to search
இந்த பக்கம் மெய்ப்பு பார்க்கப்படவில்லை


81. கள்ளமது புரிந்துவருவதிைமஹிந்த பரந்தாழர் கனன்று சீறி உள்ள மது கொதித்தெழுந் தவ்விடத்தையியல்: ஓனர்களை யோட்டி, மேலும் வெள்ள மது வருமுன்னே பிணைகேரில் நன் றென்ன வீழைந்தாங் காங்கே உள்ள வட கரையெல்லாங் கொலைபுரியா தெச்சதிதே அமை எல்ானார், 82. ஆனாலு மவர் கொலையை விடுத்தாளில் நாடோறு மிமிழ்த முக்கண்டு தான்ே முன் சுவைக்கண்ட பூனையுறி. யுரியர்கத் 'தாண்டல் டோல்) ஏனோரு மவ்வாறே யவரி றுக்க 2 நீக்கவி தினிதென் றுண்டே ஆனாத பெரும்பே சாரை விலைகொடுத்து வாங்கினரே டி “யலா ரந்தோ . 83. இவர் துரத்த வவரோட விருக்கவிவ ரவர்மேவ விவ்வா முக அவரகள், தம் துவட வரசர்களின் பெருந்துணையோ டடையப் பாவம் இவர்தலைவ ரவர் தலைவ ரிருவர்களும் மிகல்வீளே த்தே கலா ராக இவரவரு மாண்டுபல ராண்டுபல பொரு திளை த்தா ரென் னே காலம். 84, வெற்றியிலா வீடியோடிப் போவதும்பின் வருவதுமா வெளிப்பா டின்றி அற்றம் பார்த் திருந்துவட வரசர்தாரி முரசர்களை யழிவு கண்டும் ஒற் றமையைக் குலைத்தொருவர்க் கொருவர்பகை கொன்1 ச்செய்து முளப்பண் பில்லார் குற்றமற்ற பழந்தமிழ் மன்னருக்குப் பெருந்தொல்லை கொடுத்தா ரந்தோ. 87. அமிழத!!-பாகி ஆனாத-நீங்காத. "83. இகல்-பகை, போர்,