பக்கம்:இருளடைந்த பங்களா.pdf/16

விக்கிமூலம் இல் இருந்து
Jump to navigation Jump to search
இந்த பக்கம் மெய்ப்பு பார்க்கப்படவில்லை


i4 தலையிலிருந்து நீக்கியதும், க்ளோஸ் கட் க்சாப் பெற்றிருந்த w * - - w * షొ <r. 4 רא, மண்டையில் வெள்ளே மயிர் காட்சி தந்தது. அவரிடம் அசைதசாணமாக ஏதாவது இருக்ததா என்ருல், அவரது *、 w or ."י .. -- ... ---. - - - - கோட்டில் செருகி விருத்த சிவப்புப் பூவைத் கான் குறிப்பிட வேண்டும், செக்கச் சிவத்த புஷ்பம் அது. அவர்மீது பார்வை எறி கிதவர்கள் கண்களைக் கவர்ந்திழுக்கும் சிவப்புப் பூ. வெள் ளேக் தனி மீது சிதறிக் கிடக்கும் சத்தம் போல - அல் லது, இன்கு வெள்ளேயடித்த சுவரிலே அலட்சியமாகத் துப் கிய வேத்திலே எச்சில் மாதிரி - கண்களை உறுத்தும் தன்மை கதி அதில், கிடீரென்று பிரேக் போட்டால் சில அடிக் கார்களின் பின்புதத்திலே செக்கச் சிவந்த டேஞ்சர் கேட்டு'கள் தனி வனப்புடன் பளிச்சிடுகின்றனவே, அத் தகைய ஒளிக் கவர்ச்சி மிளிர்ந்தது. அந்தப் பூவிலே. அடுக் கடுக்காய்த் தனி எழிலுடன் திகழ்த்த அந்தப் பூவை ஒரு தரம் பார்த்தால் வைத்த கண் வாங்காது பார்த்து கிற்கும் ஆம். கூர்ந்த கவனித்தாலோ கண்களை உறுத்தும். ಕ್ಷಿ ఒత్తశత్ర கூடாது என்று @ఎ్వత துத் திரும்பினல், மீண்டும் மீண்டும் கண்கள் அதன் மீதே தாவிச் சுழலும். ேைக வசிய சக்தி யிருந்தது அம்பலரிலே, சத்தம் சிக்கிப் பெருகுவது வெப்பு, பயம், அருவருப்பு, ஆச்சர்யம், வேடிக்கை பார்க்கும் எண்ணம் போன்ற விதவித உணர்ச்சி கனக் கிளறி விடுவது போலவே, அந்தச் சிவப்புப் பூவும் மனித உள்ளங்களைப் பாடாய்ப் படுத்தியது. அதை ෆිI தாம் கண்டவர்கள் என்றுமே மறக்க முடியாது. ஆகை யினுல் அதை மிடுக்காகச் சூடியிருந்த அந்த மனிதரையும் அாைகன மதகக முடியாது. "இவர் நல்ல மனிதராகத்தான் தோன்றுகிார். ல்லே 懿 - " - a . " அகரு யெனில், பொரியரிசி மாதிரிப் பத்தாயிரம் ரூபாயை அள்ளிக் கொடுக்க மனசு வருமா ? என்றுதான் எல்லோகம் - 莎 து - A yo: * گیا۔ ہا எண்ணினுக்கள். அவர் அக்க ஊருக்கு வந்த புதிதில்