பக்கம்:இருளடைந்த பங்களா.pdf/18

விக்கிமூலம் இல் இருந்து
Jump to navigation Jump to search
இந்த பக்கம் மெய்ப்பு பார்க்கப்படவில்லை


ić, அவ்வூரின் சிறப்பாகத் திகழ்ந்த பள்ளிக்கூட ஆண்டு விழாவின் இரவிலே, சாடகத்தில் கடித்துப் புகழ் பெற்ற காணவி குமாள் பவானி பள்ளிக்கூடத்தை விட்டுக் கிளம்பிய அன் வீடு போய்ச் சேரவே யில்லை. இப்ப வருவாள்; இதோ வந்து விடுவாள் ; வராமலா போவான்’ என்று தெரு வாசலையும் விட்டுக் கடியாத்தை ாதிப் பார்த்துக் கொண்டிருந்த பெற்ருேர்களுக்கு பக்குப் பக்கென்று தானிருந்தது. இரவிலே மணி பன்னி ாண்டனையாகியும் பகிளுறு வயது மகள் வீடு வந்து சோ வில்லே பெண்ருல் அவர்களது உள்ள கிலே வேறு எப்படி விருக்கும்! பொதுமை யிழக்க அவர்கள் அங்குமிக்கும் ஆட்களை அனுப்பினுக்கள். தந்தையும் காயும் பவானியின் நெருக் கிய சிநேகிதிகளின் வீடுகளுக்குப் போய் விசாரித்தார்கள். பலனில்லை. "பவ.சனி இன்னும் வலே அவதான் நாடகம் முடிந்த உடனேயே விட்டுக்குக்குக் கிளம்பிவிட்டாளே...பெரிய வைக் காண்டி அவள் திரும்பியதைக் கூடப் பார்த் என்றெல்லாம் பலரும் சொன்ஞர்களே தவிர, கடைசியாக அவளை எங்கே யார் பார்த்தது என்று திட்ட மாகக் கூறுவாரில்லை. சில வெடிவால்கள் மட்டும் குட்டி எவன் கூடவாவது விடிக்க சிறுகு கூடக் குமாரி பவானி வன்து சோவில்லை : அவளைப் பற்றிய செய்தியும் கிடைக்கவில்லை என்றதும் 4. -- a. *: a. - z - 4° r ಪ್ತ್ “ಹ್ರ ಜ್ಞ! ஆங், அப்படியா சமச்சாரம் என்று கிமிர்ந்து உட்கார்ந்தது வழக்கம்போல் பலரும் பலவிதமாகப் பேச்சு ஒலிபரப்பினுக்கள். -