பக்கம்:இருளடைந்த பங்களா.pdf/26

விக்கிமூலம் இல் இருந்து
Jump to navigation Jump to search
இந்த பக்கம் மெய்ப்பு பார்க்கப்படவில்லை


2鸣 எச். எனக்குத் தாக்கம் கண்ணேக் கவ்வுவது போலிருந் தது. எதோ ஒரு வாசனை அலை அலேயாக வந்து காசியைத் & . '. * امام - • • ^్వ - தாக்கி சன்ன்ே உணர்விழக்க வைத்தது என்றே கினேக் 3. نيقيي கிறேன். அப்பொழுது அத்த கெடி அவர் கோட்டில் குக்கியிருந்த சிவப்புப் பூவிலிருந்து வருவதாகத்தான் கினைத் தேன். இபபொழுது, அவர் கைக்குட்டையில் மயக்க மருந்து தெளித்திருப்பாசே என்ற சந்தேகம் எனக்கு. கொஞ்ச நேரம் எனக்கு எதுவுமே புரியவில்லை. கான் கண்ணேத் திறந்து கவனித்தபோது எங்கோ புது இடத்தில் இருப்பதை அறிக்தேன். என் பயம் அதிகமாயிற்று. நான் ஒரு சோபாவில் சாய்ந்து கிடந்தேன். மிக விசாலமான அதை அத. ஆளுல் அறை முழுவதையும் ஒளியுறுத்தப் போதுமான விளக்குகள் எரியவில்லை. மெழுகுவர்த்திகள் எரித்து ஒளி கக்கும் ஷேட் லைட்டுகள் சில இருந்தன. அறை கேேவ ஒரு மேஜை விருந்தது. பெரிய வட்ட மேஜை, அதற்கு கேர் உயரே அழகான பூ வேலைப்பாடுகள் கிறைந்த சாவிளக்கு ஒன்று தொங்கியது. கண்ணுடிக் கொங்கட் டான்கள் கிறைந்து, பெரிய ஊமத்தம்பூக்கள்போல் கண் ஆடிக் கிண்ணங்கள் கிளைகிளையாய் மலிந்திருக்க, ஒவ் வொன்றினுள்ளும் ஒரு மெழுகுவர்த்தி எரியுமே, அந்த க்குதான். அதில் பல கிண்ணங்களில் மெழுகுகிரி து கொண்டிருந்தது. எல்லாக் கிண்ணங்களும் ஒரே ப்பு கிதமாக விருந்தன. அதில் தொங்கிய குண்டுகளும் கனணுடிட படடைகளும் கூடச சவபபாகததா னிருந்தன. அந்தச் சரவிளக்கு உபயோகப் பொருள் என் பதைவிட , லக்காாப் பாத்திரம் என்ற தன்மையில்தான் கதிகமாகப் பயன்பட்டதாக எனக்குத் தோன்றியது. - மேஜை மீது ஒரு கண்ணுடிக் கூஜா யிருந்தது. அதன் கிறமே சிவப்பா, அல்லது அதில் ஊற்றப்பட்டிருந்த நீரில் சிவப்புக் சாயம் கலக்கப்பட்டிருந்ததா என்று என்னல் தீர் மாணிக்க முடியவில்லை. அதில் மூன்று புஷ்பங்களிருந்தன. அவர் கோட்டில் சொருகியிருத்தாரே அதே மாதிரி, ஆனல்