பக்கம்:இருளடைந்த பங்களா.pdf/28

விக்கிமூலம் இல் இருந்து
Jump to navigation Jump to search
இந்த பக்கம் மெய்ப்பு பார்க்கப்படவில்லை


26 களைப் பிரித்து, தனியாக வளர்த்து, அவற்றின் விதைகளைப் பக்குவப்படுத்தி மறுபடி புதிய செடி வளாச் செய்து அரும் பாடு படுகிறேன். ஆகார வகைகளுக்குத் தக்கபடி மனித குணங்கள், உருவ அமைப்பு முதலியன மாறுகின்றன. உசம், கெசடுக்கப் படுகிற போஷாக்குச் சக்திகளுக்கு ஏற்பத் தானே செடிகள் பலன் தரும் செயற்கை முறைகளினல் தாவர வர்க்கங்களில் எவ்வளவோ அற்புதங்கள் சாதிக்க வில்யை ஆராய்ச்சியாளர்கள் பவானி, நீ என்ன கினைக்கி முய் அழகிகளின் சத்தத்தை ஊற்றியே வளர்த்தால், ஒரு செடியின் பூ தனித் தன்மை பெருதா ? சத்தச் செங்கிறமும், மாகனத் தோற்றமும், அழகிகளின் காந்த சக்தியும் பெற்ற விடுமல்லவா அச் செடியின் புஷ்பம் ...” - இரவின் ஆழம் போன்ற அந்த விடம், இருளின் வலி மையைக் காட்ட உதவிய விளக்குகள் கிறைந்த அறை, அக்க :ணிகர், அவர் கண்களில் சுடரிட்ட ஒளி, அவரது சிரிப்பு, சத்தக் கட்டிகள் போல் முன் லிைருந்த பூக்கள் எல் லாம் சேர்த்து எனக்கு ஒரே காபுராவை உண்டாக்கின. "ஐயோ, தான் விட்டுக்கு போகனுமே அம்மா, அடி அம்மா ! என்று கத்தினேன். ‘என்ன பெண் ,ே பவானி ஏணிப்படிப் பச்சைக் குடிக்கை மாதிரி அலறியடிக்கிருய்? இதோ தானே உன்னேக் கொண்டு போப் விடுகிறேன். முதலில் இதைச் சாப்பிடு. கூடம்புக்கு இல்லது. உள்ளத்திற்கும் இதமாக இருக்கும்’ என்று சொல்லி ஒரு வகை குளிர் பானம் கொடுத்தார். வாசன எல்லாம் கலந்து இனிய பாதாம்கீர் மாதிரி யிருக் தது. கான் வரை கம்பினேன். அதனுல் அவர்மீது எனக்குச் சந்தேகமே ஏற்படவில்லை. அதை முழுதும் குடித்துவிட்டேன். அப்புறம் எனக்கு எதுவுமே தெரியாது. எனக்கு பிாக்ஞையே பில்லை. எனக்குக் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக உணர்வு விழிப்பு எற்பட்டபோது கான் இந்த வீட்டில் இருப்பது தெரிந்தது. அப்பா அம்மா எல்லோரும் கிற்பதை அறிந்தேன். ஒரே