பக்கம்:இருளடைந்த பங்களா.pdf/32

விக்கிமூலம் இல் இருந்து
Jump to navigation Jump to search
இந்த பக்கம் மெய்ப்பு பார்க்கப்படவில்லை


§ {} கன். கணினப் பெண்கன் போல அல்லவா ஆடி அசைத்து ஒயிலாகக் காட்சி தருகின்றன. சிவக்க செடிகளின் செக் கச் சிவத்த சத்த வண்ணப் பூக்களைப் பாருங்கள். ஆயுள் காலம் ஆrவும் அவற்றையே பார்த்துக் கொண்டிருக்க லாம் என்ற ஆசை உண்டாகுமே! நான் பயிர்ச் சோதனை கணிதம், பலவிதப் புஷ்பப் பரிணும ஆராய்சசிகளிலுமே என் வாழ்வைக் கழித்து வந்திருக்கிறேன். அழகிய பெண் னே விட உயர்க்கவை செடிகள் என்று தான் கான் சொல் கேன். அழகியரின் சிரிப்பைவிட, அவர்களது முக க்தியைவிடச் சிறக்கவை - இனியவை - புஷ்பங்கள் என். செல்வேன்...' 登“ *登 இன் ஸ்பெக்டச் கு.ஐக்கிட்டார் : நீேர் என்ன வேண்டு மசகு இம் சொல்லும், உம்மை யாரும் தடை செய்யமாட் டார்கள். அதிகப்படி உளறி ஆயத்து விளைவித்தால் உம் க்கா ஆல்பத் கிரியில் தள்ளி விடுவார்கள். ாடு கிற்கவில்லையே பேய்த்தன வேலைகள் 1. எட்டுக் கொலைகள்; ஒரு யுவதியைக் சய்ய முயன்த குத்தம் வேறு. அதற்கு என் ைய்யா சொல்கிரீன் ?? بيسمي ثم ينتي :கரு - ‘‘بہبہ۔ f; , , . క్జ్వే" வெள்ளி மயிர்கள் குச்சிகுச்சியாய் கின்ற மண்டையைத் கன் கையினுல் கடவினுச் ருக்சமூர்த்தி. சொன்னர் : நான் அவர்களைக் கொல்லத் திட்டமிட வில்லை. அழகிகளின் ரத் கம்தான் எனக்குத் தேவை. அவர்களது உடலோ உயிரோ எனக்கு எவ்வகையிலும் பிரயோசனப் படுவதில்லை. அவர் கள் பலவீன ஜத்துக்கள் என்று கிருபித்து விட்டார்கள் ;

  • *

செத்துப் போனுர்கள் கன்றுகளுக்கும் மனிதர்களுக்கும் கிறைய கிறையப் பால கொடுத்தாலும் பசுமாடுகள் இன்ருக வாழவில்லையா ? இவர்கள் பசுக்களை விடப் பயனற்ற ஜீவன் கன் ! ஒரு கண்ணுடி ஜாடியில் சத்தம் எடுத்தால், செத்துப் போகிருக்கள் இவர்களைச் சாக அடிக்க வேண்டுமென்ற கோக்கமே எனக்குக் கிடையாது. சத்தம் எடுத்த பிறகு இவர்கள் உலவத் தயாக விருத்தால், தான் ஒவ்வொருத்