பக்கம்:இருளடைந்த பங்களா.pdf/7

விக்கிமூலம் இல் இருந்து
Jump to navigation Jump to search
இந்த பக்கம் மெய்ப்பு பார்க்கப்படவில்லை


ميمي } எண்தே எண்ணக் காண்டும் தோற்தம். அழகான முகப்பு டன் விளங்கிய அக் கட்டிடத்தினுள் ஊர்க்காரர்கள் துழைந்து பார்க்க ஒரு சக்தர்ப்பம் கூடக் கிட்டவில்லை. , -o- 炎 } ... - - : x -- ஆகவே, பங்களாவின் உட்புறம் எப்படி யிருக்கும், எத்தனே

- રૂ - '. • ... Soo - ... * * f : 衣 அறைகள், அங்கு என்னென்ன அற்புதங்களைக் காணலாம் என்பது எதுவும் அவர்களுக்குத் தேரியாது. # , ,

همه ،S z { ത്. : . ദ - - ليس هند. سب -- مثیہ ۔ . பங்களாவின் முன பககம பெரிய இருமடி கேட. களாவின் மக்மச் சூழ்நிலையாக உதவின. ஜ ஆசை காயகியை அடைத்த வைத்துக் கிளி போல் காப்பதற்காக அமைக்கப் பட்டது : அங்கு கூட ஒரு கள்ளக் காதலன் வந்து போக அவன் எற்பாடு செய்து வி * கடைக்க ஜமீன் ன்று போட்டார் ; அவள் பிசாசாக மாறி கட்டிய பங்களா ;

... ... ' ? :

?** :லேர் கொல்வ - ک۰-سیایی - 5 லுை கல்: க.க வது உண்ாத்,

  • • * *

மும் உண்டு. ஜம்: இகு ‘டாடபேத தானின் • ് - ', ': ; . ക ി ஆப تشي பானுள் به அபபடிச تات يقع சுறறித காயாமல் என .ை : ; இது பல த சவால். -- TamilBOT (பேச்சு) 09:34, 5 பெப்ரவரி 2016 (UTC) - ة يخدمتيa - *、娄 XベS.」 ×* 8 * ா ைசெயயபபட விலகல் ஆவளாக : 3. ႕ႏိုင္ငံ $. - • . ぐ。 - & • நாம் எதையும் ஏற்றுக்கொள்ள வேண்டியதில்லே. அக்க பங்களாவிற்கு ஊதாரின் பேச்சு மர்மச் சாயம் பூசி ...: * - , 3. • { ... • - வந்தது என்று அறிந்து கொண்டால் போதும். x - சிலர் ஏதோ குவியில் பெரிய பெரிய கட்டிடக்களாகக் கட்டிப்போட்டு விடுகிருர்கள். அப்புறம் வருஷங்தோறும் வெள்ளையடித்து அதைச் சக்தமாக வைத்திருக்கும் சிாக்தைகூட இல்லாதவர்களாகி விடுகின்றனர். காலப் போக்கிலே பழுது பாச்க்கவும், பளிச்சிடும் சோபை தரும் வகையில் சுண்ணும்பு பூசவும் வக்கற்றுப் போகிருச்கள். இதனுலெல்லாம் பல கட்டிடங்கள் பாசிபடிந்த பழமைத்