பக்கம்:இருளடைந்த பங்களா.pdf/8

விக்கிமூலம் இல் இருந்து
Jump to navigation Jump to search
இந்த பக்கம் மெய்ப்பு பார்க்கப்படவில்லை


§ காத்தம் பெற்ற அழுமூஞ்சித்தனமாகக் காட்சி தரு ன்ேறன. செண்டுக்கெட்டான்புரம் ஊரின் ஒரு மூலையிலே கின்ற பெரிய பங்களாவும் காலப்பாசம் படித்த சமாதி போல் கான் காட்சியளித்துக் கொண்டிருந்தது. அதை ஒரேயடியாக அடைத்துப் போட்டு விட்டதல்ை, அதற்கு இரு கடத்த தன்மை படித்திருந்தது. அதை வெளவால் களும் குருவிகளும் சுகவாச ஸ்தலமாக எவர் அனுமதியும்

بمصير பெருமலே உரிமை கொண்டாடி மகிழ்க்தன.

  • -- w . . * - ५५ షార్క్రజ్ கணக்கில் அடைத்திக் கிடக்க அந்த பங்களா ".» در معاع سبع "جي يتهي بي بك ، ه م مسيس د ان تمامی ش. . . . د ت. ويبيس تي شة స్త్రోక్ష 3 ಸ್ಟ್ರ ததென்றல் அது பாபப குரிய செய்திதானே ! அங்கு குடியிருக்க வந்த தைரிய சவி பார் என்று அறியும் ஆவல் பலருக்கும் ஏற்பட்டது.

p, ருககுچہ دعۃ ہده من جبیبہ اتنے இயல்புதான் ! அக்க ஆசையும் இயல்பும் வளர்ந்தன, பங்களாவில் கிகழ்த்த புதுமைகளே அறிய அறிய கட்டிடம் பழுது பார்க் கப்பட்டது. சவர்களுக்கு வெள்ளையடித்து, கதவுகளுக் கும் ஜன்னல்களுக்கும் வர்ணம் பூசி அழகுபடுத்தினர்கள். அழுது வடியும் முளி மாதிரி யிருக்க தோற்றம் இத்தகைய மா. கல்கனினுல் கண்கவரும் மேக்கப் சுந்தரியின் பகட்டுக் தனம் பெற்றது. பங்களாவுக்குப் போகும் பாதை சரிவர வில்லாகிருந்தது. அதைச் சரிப்படுத்தி கர் போய்வா வசதியான இல்ல சோடாக மாற்றி வைத்தார்கள். சுற்றி ஆம் குப்பைக் காடுகளாக விளங்கிய தோப்புக்களைச் சுத்தப் பதிக்கிஞர்கள். இவ்வேலைகளைச் செய்த நபர்களிடம், யார் இந்த பக்கனாவிற்கு வரப்போகிருர்கள் ? என்று கேட்கப்பட்ட கேன்விகளுக் கெல்லாம் ஒரே பதில்தான் கிடைத்தது. அது எண்களுக்குத் தெரியாது. பார் வந்தால் என ன ! எங்களுக்கு வேண்டியது கூலி. அது தாராளமாகக் கிடைக்