பக்கம்:இரு விலங்கு.pdf/14

விக்கிமூலம் இல் இருந்து
Jump to navigation Jump to search
இந்த பக்கம் மெய்ப்பு பார்க்கப்படவில்லை


xii

வேண்டும் என்ற காதலை வளர்த்துக் கொண்டால் காமம் தோன்ருது. வள்ளிமணவாளனாக முருகனே வணங்குவதனல் வரும் பயன் இது. இது கருதியே, "தோதகச் சொல்லை நல்ல வெள்ளிய நித்தில வித்தார மூரலை வேட்ட நெஞ்சை’ப் பார்த்து இந்தப் பாட்டில், 'தெள்ளிய ஏனவில் கிள்ளையைக் கள்ளச் சிறுமியெனும் வள்ளியை வேட்டவன் தாள் வேட்டிலே’ என்று கூறுகிருர்,

. 责

இந்த ஆறு பாடல்களில் நான்கு பாடல்கள்(1, 2, 3, 5) முருகனைப் படர்க்கையில் வைத்துப் பரவியவை. ஒன்று (6) நெஞ்சை நோக்கிக் கூறியது. ஒன்று முருகனை முன்னிலையாக வைத்து விண்ணப்பித்துக் கொண்டது (4) $

முருகனுடைய திருவிளையாடல்கள் ப ல வ ற் ைற ச் சொல்லிப் பாராட்டுகிருர் அருணகிரிநாதர். முருகன் திருவவதாரம் செய்தவுடன் பலவகையான திருவிளையாடல் களைச் செய்தான்; திண்ணிய கிரிகள் சிந்தும்படி விள யாடினன் (5); தன்னை மதியாது சென்ற பிரமனைக் காலில் தலையிட்டுச் சிறைப்படுத்திளுன் (1): கிரெளஞ்ச மலையின் மேல் வேலைவிட்டுப் பொடியாக்கிளுன் (1):கடல்சுவற வேல் வாங்கினன் (1): சூரன் மாமரமாக நிற்க, அவன்மேல் வேல் எறிந்து கொன்ருன்(3); படைத்தொகுதியுடன் வந்த சூரனை அழித்து அமரரைக் காப்பாற்றினன் (4): வள்ளிநாயகியை வேட்டுச் சென்று அவளைக் களவு கொண்டுவந்தான் (3), இந்த வரலாறுகளே இந்தப் பாடல்கள் நினைப்பூட்டு கின்றன. - - -

அவனுடைய வேலை நான்கு பாடல்களில் (1, 3, 4, 5) எடுத்துச் சொல்கிரு.ர். அது ஒப்பற்ற தனிவேல் (1): போர் வேல் (3). அவன் கொடியாக விள்ங்குகிறது சேவல் (3). அவனுடைய திருவடி தண்டையை அணிவது: தாமரை போல விளங்குவது; சுத்த ஞானமே வடிவானது (6). அவன் அழகிய திருவரையில் கிண்கிணியை அணிந்திருக்கிருன்: அது பதினலுலகமும் கேட்கும்படி ஒலிக்கிறது (5.)

"https://ta.wikisource.org/w/index.php?title=பக்கம்:இரு_விலங்கு.pdf/14&oldid=539392" இருந்து மீள்விக்கப்பட்டது