பக்கம்:இரு விலங்கு.pdf/30

விக்கிமூலம் இல் இருந்து
Jump to navigation Jump to search
இந்த பக்கம் மெய்ப்பு பார்க்கப்படவில்லை


§ இரு விலங்கு

கூறுவார் ஆகையால் எல்லாவற்றையும் ஒரே சமயத்தில் பார்ப்பதற்குரிய கண்களும், முகங்களும் அவனுக்கு உள்ளன. நாம் முன்னுலே ஒருவன் வருவதைப் பார்த் தால் பின்னலே வேறு ஒருவன் வருவதைப் பார்க்க முடி யாது. ஒரே சமயத்தில் முன்னும் பின்னும் பார்க்கிற காட்சிதான் நடுநிலைக் காட்சியாக இருக்க முடியும். ஆகை யால் நான்கு திக்குகளிலும் தலேயும், கோணத் திசைகளே யும் சேர்த்து எட்டுப் பக்கங்களிலும் பார்க்க எட்டு கண் களும் இருக்கின்றன என்று புராணங்கள் கூறுகின்றன: எட்டுக் கண்ணும் விட்டெரிக்கும் அதிகாரம் உடையவன் அவன்தான், . -

வேத அறிவும், கலைமகளின் துணையும், திசை தோறும் உள்ள முகங்களும், எல்லாத் திக்குகளிலும் பார்வையைச் செலுத்தும் கண்களும் உடைய பெருமான் பிரமன். அவன் நடுநிலைமையினின்றும் பிறழலாகாது. அவரவருக்குத் தக்க வண்ணம் அதுபவங்களே ஊட்ட வேண்டும். இதுதான் அவனுடையகடமையாகும். தவறு செய்கிறவர்களுக்குத் தீங்கும். நலம் செய்பவர்களுக்கு நன்மையும் தருகிற அதிகாரியாகிய அவனே தவறு செய்து நடந்தாளுல்ை அவனே ஒறுப்பதற்கு ஆண்டவன் வருவான, -

- வரலாறு

கந்தபுராணத்தில் ஒரு வரலாறு வருகிறது. பிரமன் முருகப்பெருமானேக் கவனிக்கவீல்லே. எட்டுக் கண் இருந்தும் சின்னஞ் சிறு குழந்தையாக விக்ளயாடிக் கொண்டிருந்த முருகனே அவன் காணவில்லே, தலை தருக்கி நடந்தான். எல்லா இடங்களையும் ஒரே சமயத் தில் பார்ப்பதற்குரிய கண்கள் இருந்தும், பார்க்க வேண் டியதைப் பார்த்து வணங்காது போனல் அவன் குருடன் அல்லவா? ஆகையால் முருகன் அவனே அழைத்து, "நீ யார்?' என்று கேட்டான். அவன். தான் பெரிய அதி காரம் வகிப்புவுகினப்போல, "சிருஷ்டி கர்த்தா' என்று

"https://ta.wikisource.org/w/index.php?title=பக்கம்:இரு_விலங்கு.pdf/30&oldid=539408" இருந்து மீள்விக்கப்பட்டது