பக்கம்:இரு விலங்கு.pdf/79

விக்கிமூலம் இல் இருந்து
Jump to navigation Jump to search
இந்த பக்கம் மெய்ப்பு பார்க்கப்படவில்லை


莎雷邸 நன்று 5?

நல்லதுதான் ஆளுல் சாதிப் பகை இருத்தல் கூடாது என்பது நம்முடைய கலேவர்களின் கருத்து. பழங்காலத் இல் சாதிப் பிரிவினை ஒருவர்மீது ஒருவர் பகை கொள்வதற் காக அமையவில்லை. பெரும் கூட்டமாக இருந்தால் ஒரு காரியத்தைச் சாதிக்க முடியாது என்று கருதிச் சிறுசிறு குழுக்களாக அமைத்து வேலே செய்வது எல்லாக் காலத் திலும் வழக்கம். எப்போதும் ஒரிடத்தில் சக்தி குவிந் திருப்பதைவிடப் பரவலாக இருப்பது நல்லது என்று சொல்கிருர்கள். அந்தப் பரவல் முறையை மக்கள் சமு தாயத்தில் மேற்கொண்டு வகுப்பு வகுப்பாகப் பிரித்துக் கொண்டார்கள். அந்தக் காலத்தில் அது ஆக்கத்தைத் தந்தது. இப்போதோ ஒரு சாதி மற்ருெரு சாதியைப் பகைக்கிற அழிவு முறை வந்துவிட்டது. பழங்காலத்தில் அந்த அந்தச் சாதிக் கூட்டத்துக்கு என்றே தனி வீதிகள் அமைந்திருக்கும், தொழிலாளியின் மகன் தொழிலாளி யாக இருந்தகளுல் அவனுடைய வாழ்க்கையில் மாற்றங் கள் அமைவது இல்லே. பரம்பரை பரம்பரையாக அவ. னுக்கு என்று தொழிலும், அந்தத் தொழிலுக்குரிய நன்மைகளே அதுபவிக்கின்ற உரிமையும் இருந்தன. பொதுவான காரியங்களில் எல்லாச் சாதியினரும் பங்கு கொண்டு உழைத்தார்கள். ஊரிலுள்ள கோயிலில் விழா எடுக்கவேண்டுமானல் ஒவ்வொரு சாதியினருக்கும் வரை யறையாக ஒரு தொண்டு இருக்கும். அதனே அவர்கள் பரம்பரை பரம்பரையாகச் செய்துகொண்டு வரு வள்ர்கள். வெவ்வேறு சாதியாக இருந்தாலும் எல்லோ ருக்கும் கோயிலில் உரிமையுண்டு என்ற பெருமையுடன் வாழ்ந்தார்கள். வேற்றுமையில் ஒற்றுமை (Unity in diversity) என்ற இந்த முறை அந்தக் காலத்துச் சமுதா யத்தில் இருந்து வந்தது.

உடம்பில் வெவ்வேறு அவயவங்கள் இருப்பதல்ை புல வகையான தொழில்களைச் செய்வதற்குரிய வாய்ப்பு.

"https://ta.wikisource.org/w/index.php?title=பக்கம்:இரு_விலங்கு.pdf/79&oldid=539457" இருந்து மீள்விக்கப்பட்டது