பக்கம்:இலக்கியத் தூதர்கள்- பாலூர் கண்ணப்பமுதலியார்.pdf/14

விக்கிமூலம் இல் இருந்து
Jump to navigation Jump to search
இந்த பக்கம் மெய்ப்பு பார்க்கப்படவில்லை> கலி (ற ஒளவையாருக்கும் அதிகமானுக்கும் இருந்த அகிலன்சின் எல்லையை இனிதின் விளக்கும். இது

தொண்டை நாட்டில் காஞ்சிபுரத்தினைத் தலை சுகராகக் கொண்டு தொண்டைமான் இளந்திரை Mud ofன் LIவன் அரசு புரிந்து வந்தனன். இவனைத் திரையன், திரையல் என்றும் புலவர்கள் குறிப்பிடு வர். இவன் கவி பாடும் காவலனும் (அரசனும்) ஆவன், இவன் பாடிய பாடல்கள் சங்க நூல்களில் இடம் பெற்றுள்ளன. இவனால் ஓர் ஊரும் உண்டாக் கப்.சட்டுள்ளது. அது திரையனூர் எனப்படும். இத்தகையவன் தன் படைவன்மை காரணமாகவும், தன்னட்டை மேலும் பெருக்கவேண்டும் என்று தற்காகவும், தன் படைவன்மையினை மேலும் மேலும் பெருக்கிப் போருக்கு ஆயத்தமாகிக் கொண்டிருந்தான். அவனுக்கு அதிகமான் நெடு மான் அஞ்சியைப் பொருது வெற்றி கொள்ளவேண் டும் என்பது நெடு நாளைய எண்ணமாகும்.

அதிகமான் நெ டு ம ான் அஞ்சி போர் (1ன்ன வீங்கும் பொலங் கொள் (அழகு கொண்ட) (தோளினன் என்றாலும், அவனுக்கு வர வரப் போரில் காலேr மக்கள் மடிவது குறித்து இரக்கம் தோன்ற 6லாயிற்று. எவ்வளவுக் கெவ்வளவு போர் புரியாமல் * 1ா தானமாகச் செல்ல முடியுமோ, அந்த மார்க்கத் 401 த(Xu1 கடைப்பிடித்து ஒழுக எண்ணங் கொண் 4. என். ஆகவே, தொண்டைமான் இளந்திரை 4 19 ) உள்ளக் கிடக்கையினை உணர்ந்த அதிக