பக்கம்:இலக்கியம் ஒரு பூக்காடு.pdf/15

விக்கிமூலம் இல் இருந்து
Jump to navigation Jump to search
இந்த பக்கம் மெய்ப்பு பார்க்கப்பட்டுள்ளது


 பூக்காட்டு அடங்கல்:

                        பக்கம்

1. பூவுலகில் பூரிக்கும் பூ 1– 50 2. பூ திருவாய் மலர்கிறது 51–128 3. முல்லை முதல் முருங்கை வரை

 (அ) வாழ்வியல் மலர்            129-172
    முல்லை - மல்லிகை - மெளவல். 
 (ஆ) மக்கள் மலர்              173–216 
    ஆம்பல் - குவளை - நெய்தல் - காவி. 
 (இ) தெய்வ மலர்              217–238
    தாமரை. 
 (ஈ) திணை மலர்கள்            239–318 
   அகம் : குறிஞ்சி - (முல்லை)
        மருதம் - (நெய்தல்)
        பாலை
   புறம் : வெட்சி - கரந்தை - வஞ்சி காஞ்சி 
       உழிஞை - நொச்சி தும்பை - வாகை. 

(உ) மும்முடி மலர்கள் 319–352

  ஆர் - வேம்பு - பனை

4. முருங்கை வரை முந்தும் பூக்கள்

 (அ) அறிமுக மலர்கள்           353 - 692
    காந்தள், தோன்றி, கோடல் - வேங்கை - கொன்றை - 
    கோங்கு - இலவம் - குரவம்- புன்னை - தாழை. 
    ஞாழல் - மராஅம் - கடம்பு - காயா -பிடா - தளா - 
    குருந்து - பித்திகம் -பகன்றை-பீரம்-இருப்பை-மயிலை
    கொகுடி - பாதிரி- அதிரல் - குளவி . கூதாளி - வகுளம் - 
    செருந்தி . செயலை - முள்ளி - அடும்பு -முருக்கு - கவிர் -
    ஆவிரை - மா - கரும்பு - வேழம் - உந்தூழ் வேரல்