பக்கம்:இலக்கியம் ஒரு பூக்காடு.pdf/36

விக்கிமூலம் இல் இருந்து
Jump to navigation Jump to search
இந்த பக்கம் மெய்ப்பு பார்க்கப்படவில்லை


ஆய்வின்நோக்கமும் நெறியும்.

நோக்கம் :

6 10 தமிழ் மரபு - உலக மரபு ஒப்பியல் நோக்கு. செடிமம் (செடி அறிவியல்) - இலக்கிய இயைபு. மரபுகளில் கருத்து கரணியம், காணல். மலர்களில் வாழ்வியற் பயன். மலர்த் தொடர்பில் இலக்கியம், இலக்கணம், செடிமம், மொழி, மரபு, ஆன்மம், மருந்து. தமிழ்ச் சான்றோர் கருத்து வழி மலர்களை வரிசைப் படுத்தல். - மேற்கோள், சான்றுக் கருத்துடன் புலவர் பெயர் பொறித்தல். அரிய மலர்கள் ஆய்வு. ஒல்வொரு மலர்க்கும் ஒவ்வொரு இலக்கியச் சொற் பெயர் இடல். இடையீடுபடுத்தும் பிறழ்வுக் கருத்துகளை வெளிப் படுத்தல், நெறி : i Q இலக்கிய நெறியில் மலரியல்: செடிமக் கருத்துவழிப் படல். தமிழ் மரபின் இயைபு. - சொல்லாய்வுத் துணை. உவமைகள் வழி நுண்பார்வை. பகுத்தறிவு இயைபு. - மேற்கோள் ஆட்சி தவிர்த்துத் தனித்தமிழ் நடை. தமிழ்க் குமுகாய நடைமுறை. 三。 நாட்டுப் பாடல், மரபுத் தொடர், பழமொழிகளைத் துணையாக்கல். புதிய சீர்திருத்த எழுத்து.