பக்கம்:இலக்கியம் ஒரு பூக்காடு.pdf/591

விக்கிமூலம் இல் இருந்து
Jump to navigation Jump to search
இந்த பக்கம் மெய்ப்பு பார்க்கப்படவில்லை
571


'அதிரல் பூவையும் பாதிரிப் பூவையும் சிறு செங்கால்ப் பூவையும் இட்டு மூடிவைத்திருந்த பூஞ்செப்பைத் திறந்தவுடன் "கம்மென்று மணம் கமழுமே அதுபோன்றமணம் என்றாள். பாதிரியோடு சேர்க்கப்படும் தகுதி பெற்றது அதிரல். இவ்வுறவு மட்டுமன்று; இரண்டும் அடுத்து அடுத்து மலர்பவை. இலக்கியங் களில் இரண்டும் ஒரே இடத்தில் உதிர்ந்து கிடப்பதையும் 2 இரண்டும் சேர்த்துக் கூந்தலில் முடியப்படுவதையும் 3 கனலாம். இவ்வுறவு மட்டுமன்று; அதிரல் கொடி கோங்க மரத்திலும் படரும், பாதிரி மரத்தையும் சுற்றித் தழுவிப் பற்றிப் படரும். இவ் வகையால் அதிரல் பாதிரியோடு இனைத்துப் பேசத்தக்கது. இப்பூங்கொடி மரங்களில் மட்டுமன்று; விரரைப் புதைத்த புதைகுழிக் கற்களின் மேலும் படர்ந்து வீரர்க்கு நாட்பூ சூட்டும்.4 இது துாறாக முளைக்கும். பல முளைகளில் கிளைக்கும். அப்போதும் தூறாகவே தோன்றும். அதனால் அதிரல் என்னும் சொல்லுக்கு 'அதிரல் விரி துரறு' -என விரிதுாறு’ என்று பொருள் கூறின நிதண்டுகள் TGI, அதிரல் என்பது இதற்குக் காரணப் பெயராயிற்று. இத்துாற்றிலிருந்து படரும் கொடி நுண் ணிய திரட்சிகொண்டது. பல வளார்களாகச் செறிந்து படரும். நீண்டு படரும் பசிய நிறங்கொண்டதாகக் காணலாம். இவற்றை, நுண் கொடி அதிரலொடு’ (அகம் : 237 : 2) "வரிமென் முகைய நுண்கொடி அதிரல்’ (ειαό : 391 : 2) 'ததர்கொடி அதிரல்’ அகம் : 289 : 2) சமாக்கொடி அதிரல்' (நற் : 52 : ) "பைங்கொடி' அதிரல் (அகம் : 187 : 6) -எனும் அடிகளி லும் காண்கின்றோம். இக்கொடி காற்றில் அடித்துாறுடன் சேர்ந்து அசைவதை இரவில் காவலர் அசைந்து நடைபோடுவதற்கு உவமையாக்கினார் நப்பூதனார்." 1 நற் : 887 : 3 - 6. 4 அகம் : 289 : ; - 8. 2 gs på: 99: 5–7; 237: 1, 2. சேந் தி: மரப் பெயர், 3 அகம் : 261 : 1 - 8. 6 முல். பா : 51 - 54,