பக்கம்:இலக்கியம் ஒரு பூக்காடு.pdf/69

விக்கிமூலம் இல் இருந்து
Jump to navigation Jump to search
இந்த பக்கம் மெய்ப்பு பார்க்கப்படவில்லை
33


இவ்வாறாக, ஆநிரைகளைக் கவர -வெட்சிப் பூ, கவரப்பட்டவற்றை மீட்க -கரந்தைப் பூ, . - -எனத் தொடர்ந்து, பகைமேற் படையெடுப்பில் -வஞ்சிப் பூ, பகையேற்கும் எதிர்ப்பில் -காஞ்சிப் பூ, கோட்டை முற்றுகையில் -உழிஞைப் பூ, முற்றுகை முறியடிப்பில் -நொச் சிப் பூ, களத்தின் கைகலப்பில் -தும்பைப் பூ, வெற்றியில் -வாகை பூ, -எனச் சூட்டப்பட்டன. - அவ்வந் நிகழ்ச்சிகள் அவ்வப் பூக்கனின் பெயரால் திணைகள் ஆயின. - இவற்றில், களத்தில் நேருக்கு நேர் நின்று கைகலக்கும் போரில் போர்க்குரிய நெறியுடன் துரய்மையாக ஒழுகுதலைக் கவனத்திற் கொண்டனர். அத்துாய்மையின் அறிகுறியாகத் தூய வெண்மை நிறம் வாய்ந்த தும்பைப் பூவை கொண்டமை குறிக்கத்தக்கது. . இவ்வாறே புறத்தினைப் பூக்கள் ஏனையவும் நிறத்தாலும் த ன் ைம ய ர லும் அவ்வவ்வொழுக்கத்திற்கு இயைந்தனவாக அமைக்கப்பட்டுள்ளன. இரண்டு திணைகளுக்கும் மலர்களைத் தொடுத்ததில் பழந் தமிழரது இயற்கை வாழ்வின் உணர்வு மணக்கின்றது மலர்ப்பெயர்களைத் தினைகளுக்கு சூட்டியதன் அடிப்படை, அவர்கள் மலர்களைச் சூடியும் சூட்டியும் நுகர்ந்த உணர்வேயாகும். சின்னப் பூ மலர்களை அழகு கருதியும் சூடினர்: மனங்கருதியும் சூடினர்; அடையாளமாகவும் சூடினர். அழகு கருதி ஒப்பனைக் காக சூடுவதற்கு எல்லா மலர்களையுமே கொண்டனர். 洲3