பக்கம்:இலக்கியம் ஒரு பூக்காடு.pdf/764

விக்கிமூலம் இல் இருந்து
Jump to navigation Jump to search
இந்த பக்கம் மெய்ப்பு பார்க்கப்படவில்லை


மலர்க் குறிப்பேடு. தறிப்பும் குறியீடும் : • வகை : நிறம் : நிலம் : கோட்டுப் பூ : கோ. செம்மை : செம். குறிஞ்சி : குறி. வெண்மை : வெண்.

முல்.

முல்லை கிழ44 4' அக : மஞ்சள் : மஞ். நிலப் பூ : நி. நீலம் : நீல். மருதம் : மரு. செந்நீலம் : செந் நீல். நெய்தல் ; நெய். நீர்ப் பூ : நீ, கருநீலம் : கரு நீல், பாலை : பா. பருவம் : இளவேனில் : இள- முதுவேனில் : வே. கார் முன் பனி பின்பனி

முப்.
பிப.

பெண் மலர் வகை நிறம் நிலம் பருவம் இந்நாற்பக்கம் செடியியற் பெயர். 1, அகத்தி, கோ, வெண்;செம், மரு. (pu. 686 - 688 Sabania Grandiflora 2 அகில் . ” மஞ். குறி. வே, 662. Agilaria Agallochi | 3. அடும்பு - » செந். நீல். நெய். முப. 595 - 597 Ipomaea Biloba 4. அதவு-அத்தி - 19 நீல். பா. வே. 118,711 - 713 Ficus Glomerata 5. அதிரல் கொ, வெண், பா, இள. 570 - 575 Dalbergia Volubilis 5 அவரை ' 19 செம்; நீல். குறி. முப, 685, 686 Dalichos Lablab 7 அழிஞ்சில் கோ. வெண். பா. வே, 660, 661 Alangium Lamarckit 8 அனிச்சம் (கோ.) (...) (குறி) இள. 694 - 706; -