பக்கம்:இலக்கியம் ஒரு பூக்காடு.pdf/765

விக்கிமூலம் இல் இருந்து
Jump to navigation Jump to search
இந்த பக்கம் மெய்ப்பு பார்க்கப்படவில்லை


Nymphaea Lotus. . 9 ஆம்பல் - நீ. செம்;வெண். மரு. கா. 173 - 216; 202,203. 16 ஆர். (ஆத்தி) கோ. வெளிர்மஞ். பா. பிப. 324 - 333. 11 ஆரம்.. ) வெண் - குறி. வே. 661, 12 ஆல் . - , மஞ், முல். 1, ,, - 713, 714. 13. ஆவிரை பா. முப். 119, 605, 606 14. இருப்பை * வெண். வே, 555 - 560. என் இல்லம் (...) முல். கர், 656. 16 இல்வம் செம். பா. இள. 461 -- 470. கை 17. ஈங்கை கொ . வெண். முல், கூ. 648-650, 18. உந்தூழ் நி, பசியவெண், குறி. மு. 615 - 617, 12 உழிஞை கொ, மஞ். முல். கா. 286 - 289. 286 - 289. 20 ஊகு நி. வெண். பா. வே. 785, 736, -25 எட்டி : கோ . முல். 45, 46, 676. 22 எருக்கு நி. வெண்; வெளிர் நீல். பா. , 725 - 128. 28:* எருவை , செம். குறி. கா, 672, 673. Bauhinia Racemosa. Justicia Procumbens. Ficus Bengalensis. Cassia Auriculata. Bassia longipolia. Strychnos Fotatorum. Bombox Malabaricunn. Mimosa Ricaulis. Bambusa Arundinacea, - Cordiospermutn Handicacabum. Aristida Setacea , Strychnes Nux-vomica. Calotropis Gigantea. " Cyperusrotundus | Thiberosus. Sesamum Indicum. . 1> 24. எள் 25 ( எறுழம், - 1, வெண்செந்நீல். மரு. வே. 683. கோ. செம். குறி. கா. 683, 634.