பக்கம்:இலக்கியம் ஒரு பூக்காடு.pdf/768

விக்கிமூலம் இல் இருந்து
Jump to navigation Jump to search
இந்த பக்கம் மெய்ப்பு பார்க்கப்படவில்லை


++ - 72" எண் :மலர். ' வகை நிறம் நிலம் பருவம் பக்கம் செடியியற் பெயர் - 6 கெர் குடி கொ. வெண், முல். கா. 564, 565. Jesmine [Veriety) 27, கொன்றை கோ. மஞ். 435 - 449. Cassia Fistula 58 கோங்கு பா. வே. 450 - 461. Cochlospermum Gossypium.. செம்;வெண். ,, இள. 99, 64 - 637. Michylia Champaca, . 1). 4சியமவெலெ . கா 60 சுள்ளி.. ,, வெண் குறி. (...) 706 - 708. Diospyros Ebenum. 61 செங்கிடை நீ. செம். முல். கா. 676, Sesbania Aculeata. 6) செங்குரலி கோ ,, மரு. கூ. 666. 68 செங்கோடுவேரி ,, முல். கா. கா. 666, 667. 64. செம்பருத்தி நி. 674. Hibiscus Rosasinensis.. 65 செம்மல் கொ. வெண். 668. Jasminum [Veriety]. 66 செயலை கோ. செம். குறி. இள. 24, 586 - 591. Saraca Indica. 61. செருந்தி ... மஞ். 583 - 586. Ochnas Quarrosa. 60. செருவிளை கொ வெண். குறி. முய. 622, 623. Clitoria Ternatiaalbi frora- 59, செவ்வந்தி நி. செம்;மஞ்; வெண் . . முல். (பல) 671, 672. Chrysanthemum Indicum, 70 சேடல் கோ. வெண் 7, கா. 643, 644. Nyctanthes Arbor Tristis,