பக்கம்:இலக்கியம் ஒரு பூக்காடு.pdf/770

விக்கிமூலம் இல் இருந்து
Jump to navigation Jump to search
இப்பக்கம் மெய்ப்பு பார்க்கப்படவில்லை

செடியியற் பெயர் குறி எண்ண மலர்" வகை நிறம் நிலம் பருவம் பக்கம் (மரு. வே. 681, 682, 89 தொச்சி கோ. கருநீல். முல். கா. 289 - 296 இ. பகன்றை கொ. வெண். மரு. முப, 546-551. 91 பசும்பிடி கோ, வெண்புக. குறி. கா . 691, 9 பயினி.. ,, செம். , 710. 2. பருத்தி நி. மஞ். மரு. வே. 673, ஓம் பலா , கோ - >> இள, 714--717. 95 பலாக " இள, 659, 660. 96) பனை . நி, வெண் ,, நெய். பனி, 340-847. 1. பசங்கர் கொ . ;) முல். கா. 644, 645. 98 பா திரி : கோ. செந்நீல். பா. வே. 565-570. வெண், 91, பாலை , 1, 17 >> 7, 250-253. முல். கா. 533-536, 101, பித்திகம் கொ. செம்;வெண். ,, கார்கூ. 543-546. 102 பீரம். - , மஞ். , >> கா. 551-555. 103. புழகு கோ. செம். குறி, ,, 664, 665. 104 புன்கம் , செம்;வெண். பா, இள. 652-654. Oriza Sativa. Vitex Negundo. Ipomaea /harpethurn. Garcinia Xanthochymus. [Finus - English Name) Gossypium. Herbaceum. Butea Frondosa, Borassils Flabellifer Dillenia indica. Stereospermum Suaveolony VVrightfa Tinctoria. Randia Malabarica. Jasminum Grandiflorum. Cucumis Acatangula. Calotropis. Pongamia Glabra.