பக்கம்:இலக்கியம் ஒரு பூக்காடு.pdf/771

விக்கிமூலம் இல் இருந்து
Jump to navigation Jump to search
இப்பக்கம் மெய்ப்பு பார்க்கப்படவில்லை

105 புன்னாகம் கோ. நீல். ' குறி. வே. 625 - 626. Mallotus Philippinensis. 106 புன்னை >> வெண். நெய். இள. 475 - 488. Colophyllum Inaphyllum 107 பூளை நி. ,, முல். வே. 729 -- 731. Aerva ja ranica. 108 போங்கம் கோ (...) குறி. ,, 709, Adenanthera (Variety]. 109 மணிச்சிகை, செம். முல். (...) 669. - Abrus Precatorius - 110 நித்தம்" கோ. வெண்;செந்நீல். பா - (பல) 734, 735 Datura Alba Fastuosa. 111. மந்தாரம் : நி. (மஞ்;செம். கா. 40, 67) - 671 Bauhinia Purpurea. வெண். முல். 112 மயிலை கொ. வெண். , 561 '-- 564, Jasmintam 'Sambaceflore Manoracplona. -- 113 மராஅம் கோ. வெ. பா இள. 510 - 519, Barringtonia Racemosa.. 114. மருதம் மஞ். மரு. ,, 248, 249, LagerstroemiaPlosRegina 3154 மல்லிகை கொ. வெண், முல், கா. 142 -144 JasminumAnectomOsans- - கோ . மஞ் மரு. வே. 606 -- 609 | Mangifera Indica. 117 மாதுளை செம். குறி. கா. 674-676 - Punica Granatum. 118 மாரோடம் 3, இள • 665, Acacia catechu-Sundra. 119 முசுண்டை வெண். முல். கூ. 650 - 652 Rivea Crnata. . 120, முருக்கு , கோ. செம்; வெண். பா, இள, 597 - 601 Butea Frondosa. 121 முருங்கை வெண். பா. வே. 738 - 742 Moringa Pterygosperma, 122 முல்லை கொ . முல். கா. 132 - 172 jasminum Auriculatum,