பக்கம்:இலக்கியம் ஒரு பூக்காடு.pdf/772

விக்கிமூலம் இல் இருந்து
Jump to navigation Jump to search
இப்பக்கம் மெய்ப்பு பார்க்கப்படவில்லை

12:42 எண் மலர் வகை நீ நிறம் நிலம் பருவம் பக்கம் செடியியற் பெயர் 123 முள்ளி நி - நீல், நெய். இள. 592-595, Hygrophila Spinosa, 124: மெளவல் கொ. வெண். முல். கா. 140, 141. jasminumAngustifolium 125 வகுளம் கோ. மஞ். குறி. வே. 43, 581 -- 583 Mimusops Elangi, 126 வஞ்சி கொ, செம். ,, இள. 277-279, Calamus Rotang. 127 வடவனம் கோ . (.. ) (...) (...) 711. - - - - 128: வழை , மஞ். குறி. வே. 627, 628. 0:hrocarpus Longirolis, 129 வள்ளி கொ . ,, மரு. இள - 669. Convolvlus Batatas. 130 வள்ளை , வெண். ,, கா. 647 - 649. pomaea Aquatica. 181 வாகை கோ. வெண்;செந்நீல் பா. வே. 305 - 317. Acacia Speciosa . 132 வாழை நி. மஞ் குறி. இள. 684, 685. Musa Faradisiaca, 133 வானி >, வே, 667. Carum copticum. 134 லெட்சி கோ. செம். முல் கா. 266 - 273, Ixora coccinea. 185 வெள் ளோத்திரம் ,, வெண். பா. வே. 662, 663, Symplocos Beddomei. 136. வேங்கை ), மஞ். குறி. கா. 400 - 434, Pterocarpus Marsupium, 187 வேம்பு கோ. வெண். பா. இள. 333 - 340. Azadirachta Indica 138 வேரல் நி. பசியவெண்மை . குறி.மு. 617,618. Dendrocalamus Stricts , 139 வேழம் ,, வெண். மரு. பனி 612 - 615, Arundhinaria Praini. 140 வேளை நி. ,, முல். கா, 732,733. Cleone Pentaphylla.

2:2:2