பக்கம்:இலக்கியம் ஒரு பூக்காடு.pdf/774

விக்கிமூலம் இல் இருந்து
Jump to navigation Jump to search
இந்த பக்கம் மெய்ப்பு பார்க்கப்படவில்லை
754


ஆன்மவியல் கடவுளர்க்குப் பூச்சின்னம் சுன்பூசியசும் பூவும் குர்ஆனில் பூ கையில் தாமரை பிடித்தல் சமண்த்தில் பூ சீரகப் பூ மாலை செங்கழுநீர்ப் பூ அடையாளம் சைவம், திருமாவியத்தில் பூ தம்மபதம்-பூ-உவமை தும்பை எண்குணச் சின்னம் தும்பை மறையோர்க்கு ஆகாமை பூவை நிலை வாய்கட்டிய அடியார் விவிலியத்தில் பூப்பாத்திகள், பூ செடியியல் அகத்திணைப் பூ-முறைவைப்பு அதிரல் நள்ளிருளில் மலரும் அவரைச் செடிம அடிகள் அனிச்சத்தின் தன்மைகள் அனிச்சம் மர இனம் அனிச்சம் வேறு அனிச்சை வேறு ஆம்பல் வகையும் வேறுபாடும் இருப்பைப் பூச் செடிம அடி இருவகை இலவம் இருவகை வாகை-ஒற்றுமை வேற்றுமை இலின்னேயசு மாண்டலே ஊகுச் செடிம அடிகள் ஐந்து வண்ணத்தில் குறிஞ்சி மலர் கடம்பு மாலையாகப் பூக்கும் கண்ணிப் பெயர்ப் பூ கரும்பு ஆப்பதால் சாறு குறையும் காந்தள், காம்பு துடுப்பு எனப்படும் காந்தளின் தலைகீழ் மலர்ச்சி காந்தள்-தோன்றி-கோடல் காந்தள் மலை மலர் காந்தள் மூன்று வகை --- குறிஞ்சிப் பாட்டில் பூ வகை 41 27 15, 26 23? 24 10 200 22, 24 25 304 3 05 67 89 15, 26 29, 30 572 685 695-697 70 s.702 ?04 185-200 556 462-465 514 11 736 244-245 520-521 668 - . 6 12 367–368 363-364 394 38 1-382 361-363 100