பக்கம்:இலக்கியம் ஒரு பூக்காடு.pdf/776

விக்கிமூலம் இல் இருந்து
Jump to navigation Jump to search
இந்த பக்கம் மெய்ப்பு பார்க்கப்படவில்லை
756


மணம் ஏற்ற ஒரு புல் 6, 19 மணக்கும் சருகு j gg மரங்களில் ஆண், பெண் 72 மாரோடம்-கருங்காலி 665 மலர் இனம் நான்கு 98.10s) மலர்க்குனங்கள் பத்து 73, 96 மலர்க்குத் தொன்மை 15 கோடி ஆண்டு 126 மலரை வகிர்ந்து பார்த்து விளக்குதல் - 568 மாலையாகப் பூத்தல் 121. A 22 முல்லை, மல்லிகை வேறுபாடு 144 முல்லை, மெளவல் வேறுபாடு 140-141 முள்ளிலவம் பஞ்சு மரம் - 465 மூத்த பிளினியின் 'இயற்கை அறிவியல்" 11 யுக்காப்பூ 243 வல்லோசைக்கு மலர்தல் 670-671 வாகைப் பிஞ்சைக் காண இயலாது 308 வானி-ஒமம் - 637 பயன்பாட்டியல் (மருந்து, உணவு முதலியன) அகத்தி மலர் மருந்து 688 அல்லிச் சோறு (எளியர், துறவி, நோன்பிகளுக்கு) 208.210 ஆத்தி நாரின் பயன்கள் 密29。33份 ஆம்பல் அவியல் 210 ஆலம் முகிழில் மருந்து 7 14 இருப்பைப் பூ கரடிக்கு இரை 笛58 இருப்பைப் பூவின் உண்பயன் 、559 இரும்புத் துளை மையாக்கும் பூ 560 இலவம் பூ, காக்கை, மைனாவிற்கு இரை . 469 இலவ மலர் மருந்து 470 ஈயத்தை நீறாக்கும் பூச்சாறு - 604 எருக்கின் நார் கடிப்பகை 728 ஊமத்தைப் பூ, காதுவலி மருந்து . 735 கனவிரச் சாறு நஞ்சு - 632 குல்லை நுண்ணுயிர்க் கொல்லி 688 குவளை இதழ்த் தடிப்பில் சந்தனப் பூச்சு 663 - குளிர்ச்சிக்குக் குவளை மலர் ஒற்றடம் " . 90 சூட்ல், சூட்ட . டில் புயுன்பாடு : நூல்முழுதும் பரவலாக