பக்கம்:இலக்கியம் ஒரு பூக்காடு.pdf/777

விக்கிமூலம் இல் இருந்து
Jump to navigation Jump to search
இந்த பக்கம் மெய்ப்பு பார்க்கப்படவில்லை
757

த்ர்மரை இதழால் கணப் பொழுதறிதல் 257-238 தாமரை இதழால் சந்தனப் பூச்சு 233 தாழம்பூ-சுவடிக் காப்பு 500 தாழம்பூ-நுண்ணுயிர்க் கொல்லி - 500 துளசிச் சாறு வெப்பு நோய் மருந்து 690 நந்திவட்டப் பூ மருத்துவர்க்கு வைர வள் 638 நேரங் குறிக்க நொச்சிப் பூ - . 293-294 பசும்பிடிச் சாறு தலைப்பேன் போக்கும் 691 பருவை, மறுவைப் போக்கச் சண்பகப் பூ 636 பனையோலையில் தாலி 34? பித்தி மலரால் பொழுதறிதல் - 544 பித்தின் முகை எழுத்தாணி 546 பூஞ் சருகால் மணச்சாந்து 663 பூவால் பேரெண்கள் - 175-176 பூளைப்பூ நீரடைப்பிற்கு மருந் 732 போதும் பொழுதும் 6 (), 61 மக்கள் மலர் ஆம்பல் 2.11-214 மயிலை மலர் குருதிப் பித்த மருந்து 564 மலர்த்தண்டு-கைக்காப்பு i88 மாதுளங்காய் நோன்பு உணவுப் பொருள்; பூ மருந்து 7ே5 முடிவளர்ச்சிக்குச் செம்பருத்திப் பூ 674 முருங்கைப் பூ வீரியக் கெட்டி 739.740 வாழைப்பூ அருமருந்து 685 வேங்கை மலர்ச்சி நன்னாள் அறிவிப்பு 409–413 வேளைப் பூவால் புளிக் கூழ் உணவு 732-733 வேளைப் பூ மார்புச் சளிக்கு மருந்து 733 பொதுவியல் அகத்தி புகழா வ்ாகை 637 அத்திப் பூச்சி 712-713 அன்னத்தின் உருவ அளவு 227 ஆம்பலால் இசைக்கலை 204.205 ஆர் என்பது காட்டாத்தி . 325-327 ஆர் + காடு = ஆர்க்காடு 331-332 உடலில் மும்லை மணம் f62-463 உந்துாழ், முந்துாழ் அன்று 6 (5.616 உரையாசிரியர்கள் நிறையும் குறையும் 611.512; 644,645