பக்கம்:இலக்கியம் ஒரு பூக்காடு.pdf/780

விக்கிமூலம் இல் இருந்து
Jump to navigation Jump to search
இந்த பக்கம் மெய்ப்பு பார்க்கப்படவில்லை
760


வர்த்தால் வரும் வலிமை சிறப்பின்று வில்லாப் பூ வெந்நீரில் பூ வேங்கைச் சொல்லின் முதற்பொருள் மரத்திற்கு வேங்கைப் பூ ஒரு சின்னப் பூ மரபியல் அடுக்கம் பாடல் ஆடவர் தாழம் பூ சூடல் இரண்டு மூன்று புறப்பூக்கள் சூடல் எட்டிப் பூவால் விருதுச் சின்னம் காவல் புரிவோர் பாடுதல் காவிதிப் பூ விருதுச் சின்னம் கூந்தலில் முல்லை, கற்பின் எல்லை கோயிற் பூசை குயவர்க்குரியது தாதுத் துாளை மார்பில் அப்புதல் தார்-மன்னர்க்கு மரபுச் சின்னம் நாகரீக அறிவிப்பு r. நெல்லோடு முல்லை தூவி வாழ்த்தல் நொச்சிப் பூ சூடி விழா அறிவித்தல் பகையிலும் குடிப் பூவைப் போற்றுதல் பாடிக்கொண்டு பூக்கொய்தல் புணர்ச்சியின் போது தார் அணிதல் பூவிலைப் பெண்டு பொன் ஏர்க்கு நொச்சிப் பூ மன்னர் பூவை வீரர் சூடல் முல்லை-கற்பு முல்லைச் சூட்டு முல்லை சூடாக் காலம் முல்லை நிலத்தவர் மரபு முதன் மரபு வெண்கடப்ப மரத்தடியில் நடுகல் நாட்டல் வேப்பங்குழை சூடுதல் . மலர்க் கலையியல் இகெனோபா மலர்ப்பள்ளி 'கெர்டிரியூடி செக்கி’ளின் மலர் ஒப்பனை நூல் கொடிய நீரோவின் மலர்க்கலை 302 731 14 419–420 415 246 500 265-266 45 246 45, 46 131-136 263 428 320 145-147 154–155 263 323-324 418 108-109 49 292 320-321 149-150 151-152 167-168 171 518 § 38.559 19 18 17, 18