பக்கம்:இளந்துறவி (நாடகம்).pdf/135

விக்கிமூலம் இல் இருந்து
Jump to navigation Jump to search
இந்த பக்கம் மெய்ப்பு பார்க்கப்படவில்லை


இளந்துறவி 133 னுடைய உண்மையான கருத்தைச் சொல்லி விடுகிறேன். பேசாமல் ஊருக்கு வந்து இல்லற தர்மத்தை மேற்கொள். நண்பன் என்கிற முறையில் நான் வற்புறுத்திக் கூறுகிறேன். சுப்பிர : இப்பொழுது நான் கலியாணம் செய்து கொள்வ தாக வைத்துக் கொள்வோம். ஊரார் நகைக்க மாட்டார்களா ? ராம : சரியென்று தோன்றியதைச் செய்யத் தைரிய முள்ளவனே மனிதன். நீ துறவு பூண்டதற்காகக்கூடச் சிலர் சிரிக்கிருர்கள். அதற்கென்ன சொல்லுகிருய் ? சுப்பிர : உஸ்...அதோ லக்ஷ்மி வருகிருள். ராம : அடடா, எவ்வளவு ஆவலோடு பேசுகிருய், இன்ைெருத்தி உன்னுடைய பாட்டைப் பாடினளே அவள் பெயர் இப்பொழுதாவது தெரியுமா ? சுப்பிர : அவள்தான் கமலா. ராம : அவள்தான் கமலா என்று என்னமோ சொந்த மாகச் சொல்லுகிருயே ? யாரடா அவள் ? சுப்பிர (சற்று திகைத்து) . இ தோ வருகிருளே அவளுடைய அக்கா அவள். ராம : நீ பார்த்திருக்கிருயா ? சுப்பிர : இல்லை-அவள் வீட்டைவிட்டு வெளியிலேயே வருவ்தேயில்லையாம். ராம : ஏன் அப்படி ? சுப்பிர : அவள் சிறு வயது. கலியாணமாகி ஒரு வருஷத் திற்குள்ளே புருஷன் இறந்து போனம்ை. பாவம் தாயில்லாப் பெண். 9