பக்கம்:இளந்துறவி (நாடகம்).pdf/137

விக்கிமூலம் இல் இருந்து
Jump to navigation Jump to search
இந்த பக்கம் மெய்ப்பு பார்க்கப்படவில்லை


இனத்துறவி 135 சரணம் நாளு மென்றன் உள்ளம் இங்கே நாடும் இன்ப மெல்லாம் வேலை வென்ற அழகா அன்பு மீறி வந்து தருவாய் (ஆசை) சுப்பிர : பேஷ். இது என்ன ராகம் தெரியுமோ? லகஷ்மி : வசந்தா. சுப்பிர : என்ன லக்ஷ்மி, கமலா இந்தப் பாட்டைப் பாடுவதே இல்லையா ? லகூடிமி : அவள் இந்தப் பாட்டை ஏனே பாடம் செய்ய வில்லை. ஒரு தடவைகூடப் பாடவில்லை. சுப்பிர ஏன்? லசஷ்மி : ஏனென்று நான் கேட்டால் சொல்லமாட்டே னென்கிருள். உங்களுடைய பாட்டு என்ருல் அவளுக்கு ரொம்ப இஷ்டம். சுப்பிர : இதுவும் என்னுடையப் பாட்டுத்தானே? லக்ஷ்மி : ஆமாம், இருந்தாலும் இந்தப் பாட்டை அவள் பாட விரும்பவில்லை. சுப்பிர லக்ஷ்மி, உங்கள் வீட்டிலே யார் பட்சண மெல்லாம் செய்கிறது ? லக்ஷ்மி 1 அக்காள்தான் செய்வாள், வேறு யார் இருக் கிரு.ர்கள் செய்ய ? எனக்கு ஒன்றுமே செய்யத் தெரியாது. சுப்பிர : கமலா நன்முகச் செய்வாளா ?