பக்கம்:இளந்துறவி (நாடகம்).pdf/152

விக்கிமூலம் இல் இருந்து
Jump to navigation Jump to search
இந்த பக்கம் மெய்ப்பு பார்க்கப்படவில்லை


150 இளந்துறவி எந்த ஊரிலும் சில நாட்களுக்குமேல் தங்குவதில்லை. ஆளுல், உனது குரல் எனக்குச் சோதனையாக எப்படியோ ஏற்பட்டுவிட்டது. அதற்கு என்னல் தப்ப முடியவில்லை. அதிலேயே தோல்வியும் அடைந்தேன். கமலா : சுவாமி, நாட்டை விட்டுக் காட்டிற்குச் சென்று மனதைப் பக்குவதப்படுத்துவது எளிது. நாட்டி லேயே அந்தப் பக்குவம் ஏற்பட வேண்டுமானல் உறுதியும் கவனமும் அதிகம் வேண்டும். இவை யெல்லாம் தங்களுக்குத் தெரியாததல்ல. சுப்பிர : நான் வெறும் புத்தகப் படிப்பில் அதைத் தெரிந்து கொண்டிருக்கிறேன். நீ ஆழ்ந்த சிந்தனை யாலும், உள் ளத் தி ற் குள்ளே ஊடுருவிப் பார்த்தும் அறிந்துகொண்டிருக்கிருய். உண்மையில் நீயே எனக்குக் குருவாக இருக்கத் தகுதியுடையவள். கமலா : சுவாமி, தாங்கள் அவ்வாறு சொல்லக்கூடாது. சுப்பிர நீ எதற்காக அன்றிரவு நான் பாடி முடித்ததும் பாடத் தொடங்கினய் ? கமலா : இளம் வயதிலேயே உலகத்தைத் துறந்த உங்களால் நானும் அந்த வழியிலே நின்று இறைவ னிடம் மனதை நிறுத்த முற்பட்டிருக்கிறேன் என் பதைத் தெரியப்படுத்துவதற்காகத்தான். அதை யறிந்து தாங்கள் மகிழ்ச்சியடைவீரென்றல்லவா நினைத்தேன். சுப்பிர : ஆல்ை, ஏன் அந்தப் பாட்டைப் பாடினய் 2