பக்கம்:ஈட்டி முனை.pdf/33

விக்கிமூலம் இல் இருந்து
Jump to navigation Jump to search
இந்த பக்கம் மெய்ப்பு பார்க்கப்படவில்லை
31

&{ இலக்கியவாதிகளின் பேணு. தமிழை வளர்ப்பது, யார்? தமிழ் தாகை வளரும். மக்களால் வழங்கு தமிழைத் தனியொரு கும்பல் சொந்தமாக்கி வளர்க்க வேண்டிய அவசியமில்லே. மலேயிலே பிறந்து தென் னன் மடியிலே தவழ்ந்து, நீரிலே ந்ேதி நெருப்பிலே குளித்து ஜாலங்கள் செய்த எட்டுக்கலையை வளர்ப் போம் எ ன் று கூறி காட்டைக் கெடுப்பவர்கள் மொழி வளர்க்க வகை செய்வோரல்லர். என்று மீண்டும் கூறுகிறேன். மொழியும் இலக்கியமும் கலையும் மக்களின் உரிமை. மக்களுக்காக, காட்டின் வளர்ச்சிக்காக என்று மீண்டும் குறிப்பிடுகிறேன். இவ்விதம் கூறவரும் என்னே பழமை விரும்பி கள் காய்கிருர்கள் என்பதை நான் அ றி வே ன், வசைபாட வந்தவன் என்று பேசி மகிழ்கிமூர்கள் என்பது எனக்குத் தெரியும். வேறு எதுவும் எழு. தத்தெரியாத காரணத்தால் சிசுபாலதாசனுக மாறி, விட்டேன் எனப் பித்தர்கள் புலம்புவார்கள்! எனது. எழுத்திலே கலையில்லே. இலக்கணமில்லை என்று. காசுக்கும் கனவுக்கும் எழுதி கல்வளர்ப்பதாகப் பேசுவோர். கேலி பேசலாம். ஆம். கA இல்லை: தான், அவர்கள் கனவு கோக்குப்படி. ஆமாம். கவிதை இல்லே தான் அவர்களது அடிமை உணர்ச்சி கோக்கிலே. அழகு இல்லை தான், காதலும் அந்தப் புர, லீலா விகோதங்களும் எனது எழுத்திலே இல் லவே இல்லே தான், குறுகிய மனோபாவம் பெற்று. விட்ட இலக்கிய சனதனிகளின் விழிகண் குருட்டுப் பார்வைப்படி: ஆல்ை, எனக்கு கவலையில்லை. என் எழுத்திலே கருத்து இருக்கிறது, சிந்தன. இருக்கிறது. உண்மை இருக்கிறது. உயிர் இருக்கிறது. புதுமை இருக்

"https://ta.wikisource.org/w/index.php?title=பக்கம்:ஈட்டி_முனை.pdf/33&oldid=1023160" இருந்து மீள்விக்கப்பட்டது