பக்கம்:ஈட்டி முனை.pdf/4

விக்கிமூலம் இல் இருந்து
Jump to navigation Jump to search
மெய்ப்பு பார்க்கும் பொழுது ஏதோ ஒரு பிரச்சனை
                                2

 சாந்தி நிலைய வெளியீடு 3 முதல்பதிப்பு ஏப்ரல் 1947 விலை அணா எட்டு


         நான் சொல்வது
  'ஈட்டி முனை' சாந்தி நிலையத்தின் மூன்றாவது வெளியீடு.எனது மூன்றாவது புத்தகமும் கூட.
   இரண்டாவது வெளியீடான 'கோயில்களை மூடுங்கள்' எரிமலை வெளியீடு 'படவுலகில் கடவுள்கள்' இரண்டும் பிரசுரமான ஒரே மாதத்தில் விற்பனையாகிவிட்டது,பதிப்பகத்தார்களுக்கும் எனக்கும் தமிழ்நாடு அளித்த மகத்தான கௌரவமாகும்.இன்னும் தேவைக்குரல்கள் எழுகின்றன.ஆனால் போட சந்தர்ப்பம் இடம் தரவில்லை.அதற்குள் 'ஈட்டி முனை'எறிய வேண்டிய அவசியம் எற்பட்டுவிட்டது.தமிழ் செழிக்க,தமிழர் வளமடைய,தமிழர் வாழ,இலக்கியம் எப்படி வளரவேண்டும்,பேனா பெரியார்களின் கடமை என்ன என்பதை அழுத்தமாகச் சொல்கிறது இந் நூல். எனது முந்தைய இரு புத்தகங்களைப்பற்றி தங்கள் கருத்துக்களை அறிவித்த அன்பர்களுக்கு என் நன்றி.இந் நூல் பற்றிய விமர்சனங்களையும் நான் வரவேற்கிறேன், வணக்கம்.

கோரநாதன்.


ஊழியன் பிரஸ். துறையூர்.

சாந்தி நிலைய வெளியீடு 8வ்
முதல்பதிப்பு ஏப்ரல் 1947
விலை அணு எட்டு

>


நான் சொல்வது


'ஈட்டிமுனை சாந்தி நிலேயத்தின் மூன்றாவது வெலளீயீடு .
எனது முன்கரவவது புத்தகமும் கூட'.இரண்டாவது வெளியீடான கோயில்கன் ஒடுங்கள் ம& வெளியீடு "படவுலகில் கடவுள்கள் இரண்டும் பிரசுரமான ஒரே மாதத்தில் விற்பனையாகிவிட்டது. பதிப்பகத்தாள்களுக்கும் எனக்கும் தமிழ் காடு அளித்த மகத்தான கெளரவமாகும். இன்னும் தேவைக் குரல்கள் எழுகின்றன. ஆணுல், போட சக்தர்ப்பன்கள் இடம் தரவில்லை. அதற்குள் சட்டிமுன் எ நிய வேண்டிய அவசியம் ஏற்பட்டு விட்டது, தமிழ் ஒசதிக்க, தமிழர் அனமடைய, தமிழர் வா.மு. இலக்கியம் எப்படி வளர வேண்டும், பேகுப் பெரியார்களின் கடமை என்ன என்பதை அழுத்தி மாகச் சொல்கிறது. இக் கால். எனது முக்திய இரு புத்தகங்கண்ப்பம் தக்கன் கருத்துக்க&r அறிவித்த அன்பர்களுக்கு என் கன்றி. இக் கால் பத்திய விமர்சனங்கக் யும் ஈசன் arவேத் இதேன், வணக்கம்.கோரநதன்

ஊழியன் பிரஸ். துறையூர்.

Q. H. No. TY. 40. C. 2000

"https://ta.wikisource.org/w/index.php?title=பக்கம்:ஈட்டி_முனை.pdf/4&oldid=1157435" இருந்து மீள்விக்கப்பட்டது