பக்கம்:உடம்பைக் காப்பாற்றும் ஒன்பது இரகசியங்கள்.pdf/23

விக்கிமூலம் இல் இருந்து
Jump to navigation Jump to search
இந்த பக்கம் மெய்ப்பு பார்க்கப்படவில்லை


- நவராஜ் செல்லையா • * 21

mas --

--= _ _

அப்படியென்ன நான்கு வகைப் பிரிவு என்று : ,ബനl്.

  1. வேகம்
  2. விவேகம்
  3. யோகம்
  4. வியோகம்

1. வேகம்

வேகம் என்பது உடலிலே இருக்கும் இளமையின்

轟 H m # o it. /で。 _ H "تمي | எழுச்சி. அதன் ஆற்றலால் எண்ணங்க வில் வேகம்

இருக்கும். சொற்களில் வேகம் இருக்கும். செயலிலே

வேகம் இருக்கும். சிந்தித்துச் செய்வதும், செய்து விட்டுச்

சிந்திக்கிற பாங்கே மேலோங்கி நிற்கும்.

f

அந்த வேகத்தின் ஆரம்பம் தெரியும். முடிவு தெரியும். இடையிலே என்ன நேர்கிறது என்பது எவருக்கும் தெரியாது. ஒரு சூழ்நிலையை, வாழ்கிற நிலையை விபத்தும், விபரீதமும் கலந்த வேதனையான சந்தர்ப்பங்

களை விளைவித்துவிடும்தன்மை இந்த வேகத்திற்குண்டு.

|

f

இதைத்தான் ஆங்கிலத்தில் Speed Thrilis 61311 trio 61. *

|

  • 9 - - _- .* | ■ - - - | படி வேகமுள்ள இளமையைத்தான், கல்லா இளமை

g

–". . - *_ 轟 ՞ ) - -- | • பன்றும், பொல்லா இளமையென்றும் பேசுவார்கள்.

  • இந்த கல்லா இளமையையும் நம்மால் கட்டுப்படுத்த

'ம் இப்படிக் கட்டுப்படுத்தும் இரகசியத்தைத்தான்

്ട് ിട് கல் என்றார்கள்.

கமுள்ள இளமையை ஆற்றுப்படுத்த அடக்கிச்

3. To *-i- o - - 曹 o -- _- + o * -

。 படுத்த, அன்பால் அமைதிப்படுத்த, விளையாட்டு,