பக்கம்:உடற்கல்வியைக் கற்பிக்கும் முறைகள்.pdf/123

விக்கிமூலம் இல் இருந்து
Jump to navigation Jump to search
இப்பக்கம் சரிபார்க்கப்பட்டது.

121


தாவி தப்படி வைத்துத் தாண்டல் என்பது மூன்று முறை தாண்டுவது போல அமைவதால், அதை 3 : 2 : 3 என்ற விகிதத்தில், ஓடிவரும் பரப்பில் குறித்து வைத்துத் தாண்டிப் பழக்கவும்.

பிறகு மணலில் காலூன்றும் முறையைக் கற்றுத் தரவும்.

உதைத்தெழும் பலகையை நோக்கி வருகிற சரியான அணுகு முறையை, உரிய வழியில் பழக்கவும். (Check Mark)

3. உயரம் தாண்டல் (High Jump)

உயரம் தாண்டலில் 4 வகைகள் உண்டு.

1. கத்தரிக்கோல் தாண்டு முறை (Scissor Cut)

2. மேற்கத்திய உருளல் தாண்டு முறை (Western Roll)

3. குறுக்குக் கம்பு மேல் உருளல் முறை (Belly Roll)

4. பாஸ்பரி தாண்டு முறை (Fosbury Flop)

பொருத்தமான பதப்படுத்தும் பயிற்சிகளை செய்ய வேண்டும்.

கால்களை தரையில் வேகமாக உதைத்துத் துள்ளித் தாண்டி மணற்பரப்பில் குதிக்கவும். இந்தப் பயிற்சியை குறுக்குக் கம்பம் (Crossbar) இல்லாமலே பழகவும்.

இந்த முறையில், தரையில் உதைத்து எழுகின்ற காலாலேயே (Take off leg) மணற்பரப்பில் ஊன்ற வேண்டும். பின்னால் வரும் அடுத்த காலை (Rear leg), நன்கு உயர்த்தி, உயரமாகக் கொண்டு வருமாறு பழகவும்.

குறுக்குக் கம்பம் இல்லாமல் பழகியது போல, குறுக்குக் கம்பத்தை இடதுபுறம் உயர்த்தி, தாண்டுகிற பக்கம் தரையில் இருப்பது போல வைத்து, தாண்டச் சொல்லவும்.

-8