பக்கம்:உடற்கல்வியைக் கற்பிக்கும் முறைகள்.pdf/134

விக்கிமூலம் இல் இருந்து
Jump to navigation Jump to search
இந்த பக்கம் மெய்ப்பு பார்க்கப்படவில்லை


132 1 தொடர் வாய்ப்புப் பந்தயங்கள் அல்லது சுழல் முறை użguriissir (League or Robinhood Tournaments) அ) ஒரு வாய்ப்புத் தொடர் (Single league) ஆ) இரட்டை வாய்ப்புத் தொடர் (Double league) III ஒருங்கிணைந்த தொடர் போட்டிப் பங்தயங்கள் (Combination Tournaments) அ) ஒரு வாய்ப்பு முறையுடன் ஒரு வாய்ப்பு முறை (Knock out Cum Knock out) ஆ) ஒரு வாய்ப்பு முறையுடன் தொடர் வாய்ப்பு முறை (Knock out Cum League) இ) (பல) தொடர் வாய்ப்பு முறையுடன் தொடர் currujill (op.300 sp (League Cum League) ஈ) தொடர் வாய்ப்பு முறையுடன் ஒரு வாய்ப்பு முறை (League Cum Knock out) IV &&uméò Guirio_19.ù uń;uută ssir (Challenge Tournaments) 3) grew fl opsosp (Ladder) ஆ) கோபுர அடுக்கு முறை (Pyramid) இத்தனை பிரிவுகள் எதற்கென்ற ஐயம், உங்களுக்கு. ஏற்படுவது இயற்கையே. ஒரு போட்டித் தொடரை நடத்துவது என்றால், கீழ்க் காணும் நிகழ்ச்சிகளை அனுசரித்துத் தான் ஏற்பாடு செய்திட வேண்டும். 1. போட்டியை நடத்துகின்ற காலம் (Season) 2. போட்டியை நடத்தக்கூடிய நேரம் (Time)