பக்கம்:உடற்கல்வியைக் கற்பிக்கும் முறைகள்.pdf/151

விக்கிமூலம் இல் இருந்து
Jump to navigation Jump to search
இந்த பக்கம் மெய்ப்பு பார்க்கப்படவில்லை


I 49 12 குழுக்களுக்கான போட்டி நிரல் முதல் சுற்று கால் இறுதி அரை இறுதி இறுதி ஆட்டம் 1. சிறப்பிடம் 4 ---- }–––– | 二二}一一一 } ज़्,}____}———— சிறப்பிடம் 2 ---- i i ! சிறப்பிடம் 3 ੇ ---- ; *-*-*-- | | SSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSS SSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSS ------ | 10. ੋਂ}– ‘’ சிறப்பிடம் 1 ---- 4 குழுக்களை முதலில் தேர்ந்தெடுத்துக் கொன் கிறோம். அவற்றை சீட்டுக் குலுக்கல் மூலம் பொறுக்கி எடுக்கிறோம். முதலாவதாக வருகிற குழுவை - கீழ்ப்பாதி கடைசியில் 12ல் குறிக்கிறோம். 2வதாக வருவதை மேல்பாதி கீழில் 6ல் குறிக்கிறோம். 3வதாக வருவதை கீழ்ப்பாதி மேலில் 7ல். குறிக்கிறோம். -