பக்கம்:உடற்கல்வியைக் கற்பிக்கும் முறைகள்.pdf/156

விக்கிமூலம் இல் இருந்து
Jump to navigation Jump to search
இந்த பக்கம் மெய்ப்பு பார்க்கப்படவில்லை

154

154 4 சிறப்புவிலக்கு குழு (Bye) = 4 - 1 . 3 போட்டிகள் திக அளவு: 8 சிறப்பு விலக்கு பெறாத குழுக்கள் ஆகவே 8 - 1 = 7 போட்டிகள் 3. கலந்து கொண்டிருக்கின்ற குழுக்கள், நடுவ்ன் எண் ஆக்கும் 8pmew &m & G)(55.5mi (less than the middle niiinber) - - நடுவன் எண்ணுள்ள அமைப்பின்படியே, ஆறுதல் ஆட்டங்கள் ஆடப்படும். நடுவன் எண்ணுக்கும் அதிகமான அமைப்பில், குழுக்கள் இருந்தர்ல் 2ஐ : வேண்டும். உம் : 1.0 குழுக்கள் பங்கு பெறுகின்றன. குறைந்த பட்ச ஆட்டம் கண்டுபிடிக்க :10க்கு நடுஎண் ,ே என்று கொள்ள்வும். ஆகவே, 5 - 2 = 3 ஆறுதல் ஆட்டங்கள் குறைந்த tட்சம். அதிகபட்ச ஆறதல் ஆட்டம் எவ்வளவு என்பதை gYu ('n - minus 2 minus minimum) srsörgy sooor&SDOs. ம்ொத்த குழு எண்ணிக்கை 10. f அதில் 2ஐ கழித்தால் - } – 2 – 8 – குறைந்தபட்ச ஆட்டங்களை கழித்தால் ! 0. 然 3 - 5 • ஆக, 5 போட்டி ஆறுதல் ஆட்டங்களை நடத்த வேண்டும். - --