பக்கம்:உடற்கல்வியைக் கற்பிக்கும் முறைகள்.pdf/161

விக்கிமூலம் இல் இருந்து
Jump to navigation Jump to search
இந்த பக்கம் மெய்ப்பு பார்க்கப்படவில்லை


I 59 I II II IV I சிறப்பிடப் === 2 ———- l—— ö 一一一一 } 2—— } 1—— 4 சிறப்பிடம் --- முறையான 5 சிறப்பிடம் 二} - == 1 வெற்றிக் 6 சிறப்பிடம் --- 6 குழு (RW) 7 சிறப்பிடம் --- } TT 8–– 8 சிறப்பிடம் --- 8 ! 9 சிறப்பிடம் 二} === = 7 சிறப்பிடங்கள் கொடுத்திருக்கிறோம். இந்தப் போட்டியில் தோற்ற குழுக்கள் முதல் சுற்று 2ம் சுற்று 3ம் சுற்று 4ம் சுற்று 3 2 4 8 5 6 7 9 ஆறுதல் போட்டி கிரல் சிறப்பிடம் --- 7––4. 4.-- –––- R } - ੇ 7– } } * s] * சிறப்பிடம் --- } 9 – -6' 6 — — சிறப்பிடம் ---

இதில் 8ம், குழு ஆறுதல் போட்டியில் வெற்றிக்குழுவாக அமைகிறது. இனி, இதிலே உள்ள 2வது முறையையும் காண்போம். மாதிரி போட்டி நிரலை மட்டும் தந்திருக்கிறோம். o ੋ. 愉