பக்கம்:உடற்கல்வியைக் கற்பிக்கும் முறைகள்.pdf/233

விக்கிமூலம் இல் இருந்து
Jump to navigation Jump to search
இப்பக்கம் சரிபார்க்கப்பட்டது.

231

என்று முதலில், 3 வகையாகப் பிரித்துக் கொள்ளலாம். தரமும் திறமும் உள்ள மாணவர்களை இனவாரியாகச் பிரிக்க பல முறைகள் கையாளப்படுகின்றன.

முதல்முறை

வயது + உயரம் - எடை
3

முடிவடைந்த வயது, அங்குலத்தில் உயரம், பவுண்டில் எடை ஆகிய மூன்றையும் கூட்டி, 3-ஆல் வகுக்கவேண்டும்.

இப்படி வருகின்ற எண்ணிக்கையின் அடிப்படையில்: நான்கு பிரிவாகப் பிரிக்கலாம்.

பிரிவு கூட்டில் வரும் எண்ணிக்கை
A 90க்கு மேல்
B 85லிருந்து 9 வரை
C 75 லிருந்து 85 வரை
D 75க்குக் கீழாக

இரண்டாவது முறை

டாக்டர் C. H. மெக்ளாயின் இனப்பிரிவு முறை

இவர் ஒடுகளப் போட்டிகளில் பங்கு பெற்ற மாணவர்கள் பலரை ஆய்வு செய்து, ஒரு முடிவுக்கு வந்தார்.

1. வயது (Chronological age)

2. உடல்திறம் (Physiological age)

3. உயரம் (Height)

4. எடை (Weight)