பக்கம்:உடற்கல்வியைக் கற்பிக்கும் முறைகள்.pdf/234

விக்கிமூலம் இல் இருந்து
Jump to navigation Jump to search
இப்பக்கம் சரிபார்க்கப்பட்டது.

232

இந்த நான்கையும் பயன்படுத்திக் கொள்ளும் வழி முறைகளை வகுத்து, ஒரு சூத்திரத்தை (Formulla) அளித்தார்.

இவர் கொடுத்துள்ள கணக்குப்படி, 17 ஆண்டுகள் வரை வயதையும்; 14 வயதுக்குப் பிறகு உயரத்தையும்; எல்லா வயது மட்டங்களிலும் உள்ள எடையையும் இனப்பிரிவுக்காக எடுத்துக் கொள்ளலாம் என்பது தான்.

(அ) கூட்டு=29 வயது + 6 உயரம் + எடை

17 ஆண்டுகளுக்கு மேற்பட்ட வயதையும் 17 ஆகவே, கொள்ள வேண்டும்.

(ஆ) கூட்டு=6 உயரம் + எடை

27 ஆண்டு வயதும், அதற்கு மேற்பட்ட வயதும் உடைய கல்லூரி மாணவர்களுக்கு இந்த சூத்திரத்தைப் பயன்படுத்தலாம்.

(இ) கூட்டு= 10 வயது + எடை

இந்த வாய்ப்பாட்டை தொடக்கப் பள்ளி மாணவர்களுக்குப் பயன்படுத்திக் கொள்ளலாம். இந்தச் சிறார்களுக்கு உயரம் தேவையற்றதாகத் தோன்றுகிறது.

மூன்றாவது முறை

சூத்திரம் 11/2 உயரம் (அங்குலத்தில்) + எடை (பவுண்டில்).

இந்த சூத்திரத்தின்படி, வருகிற மொத்த எண்ணிக்கையைக் கொண்டு. நான்கு பிரிவாகப் பிரிக்கலாம்.

1. மிக மூத்தோர் - 200க்கு மேல்
2. மூத்தோர் - 180க்கு மேல் 200க்கு கீழ்
3. இளையோர் - 160க்கும் 180க்கும் கீழ்
4. சிறுவர் - 180க்கும் கீழாக