பக்கம்:உடற்கல்வியைக் கற்பிக்கும் முறைகள்.pdf/38

விக்கிமூலம் இல் இருந்து
Jump to navigation Jump to search
இந்த பக்கம் மெய்ப்பு பார்க்கப்படவில்லை


36 ளங்கள், ஒடுகங்கள் முதலிய விளையாட்டிடங்க கலை தவையான முறையில் தயார் செய்து, குறித்து.

ைதிட வேண்டும்.

குப்பிலுள்ள மாணவர்களை எப்படி பிரிப்பது,

  • i- 1வது போதிப்பது பயிற்சியளிப்பது என்பனவற்றை, டியே கிட்டமிட்டு, ஒரு தெளிவான மனநிலையில் .ே "கவும் முக்கியம்.

( கானும் உடல் நிலையில் தயாராகி, மனநிலையில், "லையில் தயாரித்துக் கொண்டு, செல்கின்ற பாங்கு, கற்பிக்கும் வல்லமையை வழங்கி வளப்படுத்தி, வழிகாட்டுகிறது. எவ்வாறு போதிக்க வேண்டும்? மாணவர்களுக்குப் போதிக்கும் திறமையை, வழங்கும். கிலை (Presentation) என்று கூறுவார்கள். அதாவது, தான் கற்பிக்கும் கருத்தைக் கவனமுடன் முன்வைப்பது என்றும் கூறலாம். ஆகவே, திட்டமிட்டுத் தெளிவாகத் தயாரித்த பாடக் குறிப்புகளை வைத்துக் கொண்டு, பூரிப்பு மிக எப்படி போதிப்பது? அதற்கான நடைமுறைகளைக் கடைபிடிக்கும் சில வழிகளைக் காண்போம். 1. தெரிந்த கருத்தை முதலில் கூறி தெரியாத கருத்தை, &am & Gausin Gub. (Known to unknown) 2. சிறிய எளிய கருத்தை முதலில் விளக்கி, பிறகு சிக்கலான செய்திகளைத் தெளிவுபடுத்த வேண்டும். (Simple to Complex)