பக்கம்:உடற்கல்வியைக் கற்பிக்கும் முறைகள்.pdf/93

விக்கிமூலம் இல் இருந்து
Jump to navigation Jump to search
இந்த பக்கம் மெய்ப்பு பார்க்கப்படவில்லை


9 I ஆசிரியருக்கு சில குறிப்புகள் 1. அணித் திறப்புமுறை நடைபெற்றவுடன், ஆசிரியர் மாணவர்களை ஒய்வு நிலையில் (Stand at ease) நிற்கச் செய்ய வேண்டும். 2. மாணவர்கள் இடப்புறம் பயிற்சி செய்ய வேண்டி யிருப்பின், ஆசிரியர் தனது வலப்புறத்தில் செய்து காட்ட வேண்டும். அதுபோலவே, வலப்புறம் மாணவர்கள் செய்திட இடப்புறமாக செய்து காட்ட வேண்டும். 3 ஆசிரியர் எண்ணிக்கைப்படி, ஒவ்வொரு பயிற்சி யையும் செய்து காட்டி, மாணவர்களை கவனமாக்கி, கருத்தில் பதிய வைக்க வேண்டும். 4. மாணவர்களை செய்ய வைத்து, தவறுகளைத் திருத்த வேண்டும். 5. சரியாக மாணவர்கள் செய்கிறார்கள் என்று அறிந்த பிறகு, அதை த | ளலயத்துடன் (Rhythmic) செய்திடக் கற்பிக்க வேண்டும். 6. ஆசிரியர் விரும்புகிற வகையில், மாணவர்கள் நிற்கும் அணியமைப்பு முறையை (Formation) மாற்றி நிற்க வைத்து, பயிற்சிகளைக் கற்பிக்கலாம்: இனி, ஒவ்வொரு உடலியக்கச் செயல்களையும் கற்பிக் கின்ற முறைகளை, சுருக்கமாக காண்போம். 1 கட்டழகு தரும் கலைப் பயிற்சிகள் (Calis thenits) கட்டழகு தரும் கலைப்பயிற்சிகள் என்பது, எந்தவித எடை சாதனங்களுமின்றி வெறுங்கையுடன் செய்யும் பயிற்சிகள் ஆகும்.