பக்கம்:உடற்கல்வி என்றால் என்ன.pdf/116

விக்கிமூலம் இல் இருந்து
Jump to navigation Jump to search
இந்தப் பக்கம் சரிபார்க்கப்பட்டது.
8. உடற்கல்வியின் உயிரியல் கொள்கைகள் (Biological Principles)

உயிரியல் விளக்கம்

Biology எனும் அறிவியலானது, உயிர்களைப் பற்றியும், உயிர்களின் நடைமுறைகளைப்பற்றியும் விரிவாக விளக்கிக் கூறுவதால், உயிரியல் என்னும் பெயரைப் பெற்றுள்ளது.

மிருகங்களைப் பற்றி விளக்கும் நூலை (Zoology) நூலை (Botany) தாவரவியல் என்பார்கள். சிறு சிறு உயிரினங்களைப் பற்றிக் கூறுகிற நூலை சிற்றுயிரியல்(Micro Biology) என்று கூறுவார்கள்.

மனிதர்களும் மற்ற உயிரினங்களைப் போலவே தோன்றியும்,வளர்ந்தும், மடிந்துபோகின்ற செயல்களைச் செய்து வருவதால், அவர்களைப் பற்றி விரிவாகக் கூறுவதை உயிரியல் என்று நாம் இங்கே ஏற்றுக் கொள்கிறோம்.