பக்கம்:உடற்கல்வி என்றால் என்ன.pdf/139

விக்கிமூலம் இல் இருந்து
Jump to navigation Jump to search
இந்தப் பக்கம் சரிபார்க்கப்பட்டது.
137
டாக்டர். எஸ். நவராஜ் செல்லையா


சுற்றுப்புற சூழ்நிலை ஒருவரது நடத்தையை முழுதுமாக மாற்றிவிடமுடியாது என்றாலும்,அவரது நடத்தையை மாற்றி அமைத்திட முடியும் என்பது இரண்டாவது வாதமாகும்.

ரூசோ, பிரான்சிஸ், கால்டன் போன்ற சுற்றுப்புற சூழ்நிலைதான். ஒருவரை, நன்கு உருவாக்குகிறது என்கிறார்கள்.

இந்த இரண்டு தத்துவக் கொள்கைகளுக்கு இடையில், பல நாடுகள் பெரிதும் குழம்பி, எதை ஏற்பது, எது சிறந்தது என்பதாக ஆய்வுக்குள்ளே ஆழ்ந்து, முடிவெடுக்க முடியாமல் திகைத்துக் கிடக்கின்றன.

இரண்டு மூன்றாகிறது

இந்த இரண்டு கருத்துக்களையும் ஏற்றுக்கொண்டு அதற்கு உதவுவது போல, மூன்றாவது ஒரு கருத்தையும் புகுத்திப்பார்த்தார்கள்.உட்ஒர்த், மார்க்யூஸ் போன்றவர்கள். அவர்கள் ஒரு புது சூத்திரத்தையே படைத்துக் காட்டினர்.

அது H + E = 0
H என்பது Heredity- பாரம்பரியம்
E என்பது Environment-சுற்றுப்புற சூழ்நிலை
O என்பது Organism- அவயவங்கள்.

பாரம்பரியப் பண்புகளுடன். சுற்றுப்புறச் சூழ்நிலையும் சுமுகமாக சேர்ந்திருக்க, உடல் அவயவங்கள் பெற்றுள்ள உறுதியாலும் வலிமையாலுமே ஒரு விளையாட்டு வீரன் உருவாகிறான் என்று ஒரு பொது உண்மையைக் கூறுகின்றார்கள்.