பக்கம்:உடற்கல்வி என்றால் என்ன.pdf/30

விக்கிமூலம் இல் இருந்து
Jump to navigation Jump to search
இந்தப் பக்கம் சரிபார்க்கப்பட்டது.
4. உடற்கல்வி, உடற்பயிற்சி, உடல் அழகுக் (கலாச்சார) கல்வி, உடல் நலக் கல்வி - சில விளக்கங்கள்

உடற் கல்வி: (Physical Education)

உடற்கல்வி என்றவுடன் பலருக்குப் பல நினைவுகள் வருகின்றன. பல தொடர்புள்ள பெயர்களை, உடற்கல்வியுடன் இணைத்துக்கொண்டு, கருத்துக்குழப்பம் ஏற்பட்டு, பொருத்தமில்லாமல் பேசித் தீர்க்கின்றனர் பலர்.

அப்படி அவர்களைக் குழப்புகின்ற உடற்கல்வியுடன் ஒத்துப் போகின்ற பல சொற்களாவன:

உடல் இயக்க செயல்கள் (Physical Activites)

இராணுவ உடற் பயிற்சிகள் (Drill)

அணி நடை (Marching)

சீருடற் பயிற்சிகள் (Gymnastics)

உடல் அழகு(கலாச்சாரக்) கல்வி (Physical Culture)

உடல் நலக் கல்வி (Health Education)

தனித் திறன் போட்டிகள் (Sports)