பக்கம்:உடற்கல்வி என்றால் என்ன.pdf/57

விக்கிமூலம் இல் இருந்து
Jump to navigation Jump to search
இந்தப் பக்கம் சரிபார்க்கப்பட்டது.

டாக்டர். எஸ். நவராஜ் செல்லையா

55
உடற்கல்வியின் கொள்கைகள் இவை என்றாலும், இன்னும் பல உடற்கல்வி அறிஞர்கள் கூறியிருப்பவைகளையும் அறிந்து கொள்வோம்.

1. புக் வால்டர் (Book Walter) என்பவர். உடற்கல்விக் கொள்கைகளை மூன்றாகப் பிரித்துக் காட்டியிருக்கிறார்.

1. உடல்நலம் (Health)

2. ஓய்வை பயனுடன் கழித்தல் (Worthy use of Leisure Time)

3.நன்னெறிக்குணங்கள் (Ethical Character)

2. ஹாரிசன் கிளார்க் (Harrison Clarke) என்பவர் உடற்கல்விக் கொள்கைகளை 3 வகையாகப் பிரித்துக் கூறுகிறார்.

1.உடல் திறநிலை (Physical Fitness)

2. சமூகத் திறமையாற்றல் (Social Efficiency)

3. கலாச்சாரம் (Culture)

3. கவல்-ஸ்குவீன் (Cowell and Schwehn) என்பவர்கள் குறிக்கோள்களை 5 வகையாகப் பிரித்துக் காட்டுவார்கள்.

1. உடல் உறுப்புக்களின் சிறப்பாக செயல்படும் ஆற்றல், அத்துடன் செயல் திறமைகளை குறையாமல் வளர்த்துக் கொள்ளுதல்.

2. தசை நரம்புகளின் சிறப்பான ஒருங்கிணைந்த இயக்கம்

3. தனிப்பட்டவர்களுடனும், சமுதாய மக்களுடனும் ஒத்துப்போகும், அனுசரித்துப் போகும் பண்புகளை வளர்த்து விடுதல்.

4. அறிவுத் திறமையையும் ஆய்வுத் திறமையையும் வளர்த்தல்.