பக்கம்:உலக அறிஞர் சிந்தனைக் களஞ்சியம்.pdf/187

விக்கிமூலம் இல் இருந்து
Jump to navigation Jump to search
இப்பக்கம் மெய்ப்பு பார்க்கப்படவில்லை

|||| W W. l - i. | I - லக அறிஞர் சிந்தனைக் களஞ்சியம் சுதந்தாம்.அறிவுச் சுதந்தரம் ஆன்மிகச் சுதந்தரம் - அனைத்தும் _lவரியம், அ எல்பர்ட் ஹப்பர்ட் சமய சுதந்தரம், பத்திரிகை சுதந்தரம். சட்டத்தின் மூலம் தனி விதவின் உடற்காப்புக்குச் சுதந்தரம் ஆகிய தத்துவங்களே, | | MIயும் மறுமலர்ச்சியும் நடந்து வந்த காலத்தில் நமக்கு வழிகாட்டிகளாயிருந்து வந்தன. அ ஜெஃபர்ஸன் ா ,திற்கு உட்பட்டு அமையும் சுதந்தரமே உண்மையான அ பர்டன் ייוווייוויץי | விதனின் சுதந்தரம் மனிதனின் பெருமைக்கும் | பத்திற்கும் அவசியமாகும். அ புல்வர் ப| சுதந்தரங்களைக்காட்டிலும் எனக்கு அறிவு பெறவும், சிவ செய்யவும். நம்பிக்கை கொள்ளவும். மனச்சாட்சியின் படி ைெனத்ததைப் பேசவும் உரிமை தேவை. அ மில்டன் கந|தாயிருக்க வேண்டுமென்று உறுதிகொண்ட மக்கள்மீது அடி மைத்தனத்தைச் சுமத்தப் பார்ப்பதைவிட மலையை அடியோடு பெயர்த்தெறிவது எளிது. க. எஸ்தே வித லுக்கு ஆரோக்கியத்தைப் போல், சமூகத்திற்குச் கமு/தரம் தேவை. அ கெளவி வாக்கத்திலே என்னைச் சிறை வைத்தாலும், நான் அதன் பங்கு, கவர்களைத் தாண்டி வெளியேறவே விரும்புவேன். ,ா, ப் கதந்தரமே தேவை. کتھ டிரைடன் _l,த,ப, சமத்துவம் ஆகிய கொள்கை வெறும் சுய நலத்தோடு திருந்தால், மனிதர்களைப் பேய்களாக்கிவிடும். wவொருவனும் சுதந்தரமாகி, தன் சுயநலத்திற்காக மட்டும் படிக்கொண்டிருப்பான். இங்கேதான் சமயமும். அதன்