பக்கம்:உலக அறிஞர் சிந்தனைக் களஞ்சியம்.pdf/210

விக்கிமூலம் இல் இருந்து
Jump to navigation Jump to search
இந்த பக்கம் மெய்ப்பு பார்க்கப்படவில்லை

ப. ராமஸ்வாl -i: , ' இருவருள். ஒருவனுடைய சிறு தவறுகளை மற்றவர் மன். முடியாவிட்டால், அவர்களுடைய நட்பு நீடித்திருக்க முடியா: அ புரு. ய குறையே யில்லாத ஒரு நண்பனை ஒரு மனிதன் கண்டுபிடி. முடியாது. அவன் தானும் அப்படிப்பட்டவன் என்ப மற்றொருவனிடம் சொல்லவும் கூடாத, அ ஒ. ஃபெல்ட்,ா நமககாக நம் குறறங்களைக் கண்டுபிடித்துச் சொல். அவைகளை மற்றவர்கள் அறிந்துவிடாதபடி மறைத்து கொள் வனே சிறங்க நண்பன். ae< (?on», «............ நட்பு உடையக்கூடிய பொருள். மற்ற உடையக்கூடிய அபிப பொருளை எப்படிக் கையாளுவோமோ அத்தகைய கலwது. துடன் நட்பையும் கையாள வேண்டும். ஆர். எஸ். போா. புது நண்பர்களைப் பெற முடியாகவன். வாமம் கலையை மற்ந்தவனாவான். solo தெளிந்த சிந்தனையும், அனுதாபமுமுள்ள ஒரு நண்பனை பெற்றவன் தன் அறிவாற்றலை இரட்டிப்பாக்கிக்கொண் னாவான். A ராபர்ட் நட்பு நம் இன்பததைப் பெருக்கி, துன்பத்தைக் குறைக்கின்றது, அது இன்பத்தை இரட்டிப்பாக்குகின்றது. துன்பத்தைப் பகிர், கொள்கின்றது. ഭ -:/wייויי הי" பழைய நண்பர்களே, சிறந்தவர்கள். ஜேம்ஸ் அரசர் தம் ப ை + = a - o -** * * * *. ... F..._-T *r , r s ..."- -"- " . ... *、三”、 == 、 - - - பூட்ஸ்களையே வேண்டுவார். அவைகளே அவரு ை - *** - ཟ -།། །་ - | -- ,--- יד יז ורה -- - -- - s -. - s o பாதங்களுக்கு மிகவும் பொருந்தியிருந்தவை, ஸெல் வறுமையிலும், வாழ்க்கையின் மற்ற , துன்பங்களி, உண்ம்ையான் நண்பர்களே உறுதியான் அடைக்கலப S S S S S S S S S S S S KMAS TMMM வாலிபர்க்ள்ை' அவர்க்ள் தவறுதல்ான பாதையிலிரு.

  • * * *...****** -- * *

வில்க்குவர். வ்யோதிகர்களுக்கு அவர்களுடைய " . 21. - 15